Förarbevis för vattenskoter 2022 | Alandia
Vattenskoter

Förarbevis för vattenskoter 2022

Ett nytt lagförslag ställer krav på förarbevis för vattenskoter från och med maj 2022. Den som redan har förarintyg för fritidsbåt, manöverintyg för högfartsbåt eller kustskepparintyg kan också få förarbevis för vattenskoter.

vattenskoter_justerad

Förra året presenterade regeringen ett nytt förslag om att det ska krävas förarbevis för att köra vattenskoter. Sedan dess har lagförslaget varit ute på remiss för synpunkter från båtbranschen, myndigheter och hos båtlivsorganisationer. Resultatet är ett lagförslag, en proposition till riksdagen, som tagit hänsyn till vissa önskemål som exempelvis en senareläggning av när lagen ska börja gälla och att olovlig körning utan förarbevis kan straffas med böter.

Enligt det nya förslaget blir det krav på förarbevis för att köra vattenskoter lagom till nästa års båtsäsong, från och med 1 maj 2022. För att de som ska utbilda ska hinna med, och även för att de som ska köra vattenskoter ska hinna utbilda sig, föreslås de bestämmelser som möjliggör utbildning för förarbevis att träda i kraft redan i sommar, den 1 juli 2021.

Den som redan har förarintyg för fritidsbåt, manöverintyg för högfartsbåt eller kustskepparintyg som är utfärdat av Nämnden för båtlivsutbildning före den 1 maj 2022 och intyg om utbildning för fartygsbefälsbehörighet som utfärdats före den 1 maj 2022 får köra vattenskoter till och med den 30 april 2023. Den som har något av de intygen ovan ska kunna få ett förarbevis om ansökan gjorts senast i april 2023.

Det uppdaterade lagförslaget har också justerats när det gäller undantag. Exempelvis kommer det inte att krävas förarbevis för vattenskoter som används vid räddningstjänst eller viss olycksförebyggande verksamhet. Bestämmelserna om återkallelse av förarbevis har också justerats i det nya lagförslaget.

Propositionen kan justeras av trafikutskottet inför riksdagens omröstning om lagförslaget den 16 juni. Förslaget väntas få majoritet i riksdagen.

Läs mer på regeringens hemsida:

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/lagradsremiss/2021/04/forarbevis-for-vattenskoter/

Här är direktlänk till Transportstyrelsens rapport:
https://transportstyrelsen.se/link/8c7dd442390c449a9d93c123df140803.aspx

utombordare-bla-1

Inombordare

utombordare-bla2

Utombordare

segelbat-bla

Segelbåt

vattenskoter-bla

Vattenskoter

Relaterade artiklar

Kläderna till vattenskoterturen

Bästa klädtipsen för vattenskoterturen

Allt fler får upp ögonen för vattenskotern som ett alternativ…
vattenskoter_collage_web

Nu kan du skaffa förarbevis för vattenskoter

Från och med maj nästa år krävs förarbevis för att…

Var synlig och rörlig med vattenskotern

Kallare vatten och svårare att ta dig upp på skotern…