Förarbevis för vattenskoter 2022 | Alandia
Vattenskoter

Förarbevis för vattenskoter 2022

Regeringen skjuter nu fram tidplanen för krav på förarbevis för vattenskoter. Från och med maj 2022 föreslås kravet träda i kraft, men bestämmelser som möjliggör utbildning för förarbevis kan träda i kraft redan i sommar. 

vattenskoter_justerad

Förra året presenterade regeringen ett nytt förslag om att det ska krävas förarbevis för att köra vattenskoter. Sedan dess har lagförslaget varit ute på remiss för synpunkter från båtbranschen, myndigheter och hos båtlivsorganisationer. Resultatet är ett nytt uppdaterat lagförslag som tagit hänsyn till vissa önskemål som exempelvis en senareläggning av när lagen ska börja gälla.

Enligt det nya förslaget blir det krav på förarbevis för att köra vattenskoter lagom till nästa års båtsäsong, från och med 1 maj 2022. För att de som ska utbilda ska hinna med, och även för att de som ska köra vattenskoter ska hinna utbilda sig, föreslås de bestämmelser som möjliggör utbildning för förarbevis att träda i kraft redan i sommar, den 1 juli 2021.

Det uppdaterade lagförslaget har också justerats när det gäller undantag. Exempelvis kommer det inte att krävas förarbevis för vattenskoter som används vid räddningstjänst eller viss olycksförebyggande verksamhet. Bestämmelserna om återkallelse av förarbevis har också justerats i det nya lagförslaget.

Det nya förslaget, som förväntas få stöd i riksdagen, är nu på snabbremiss hos båtlivsorganisationer, branschen och myndigheter. Svar ska vara inkomna på fredag den 12:e mars.

Läs mer om lagförslaget på regeringens hemsida:

Här är direktlänk till regeringens hemsida om lagförslaget:
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2021/03/forarbevis-for-vattenskoter–kompletterande-forslag/

Här är direktlänk till pdf:
https://www.regeringen.se/493155/contentassets/f5894c44cd3343819d50e9e256b05d5b/forarbevis-for-vattenskoter—kompletterande-promemoria.pdf

Här är direktlänk till Transportstyrelsens rapport:
https://transportstyrelsen.se/link/8c7dd442390c449a9d93c123df140803.aspx

utombordare-bla-1

Inombordare

utombordare-bla2

Utombordare

segelbat-bla

Segelbåt

vattenskoter-bla

Vattenskoter

Relaterade artiklar

Vattenskoter övningar som kan rädda liv

Tre skoterövningar som kan rädda liv

Gör några övningar med vattenskotern så blir du säkrare till…
img-6688-scaled

Härlig höst på vattenskotern

Skärgården är aldrig så vacker som nu och rätt förberedd…
Vattenskoter

Våga låna ut vattenskotern

Visste du att varje vattenskoter har en befälhavare? För din…