Så påverkar kravet på förarbevis för vattenskoter dig | Alandia
Vattenskoter

Så påverkar kravet på förarbevis för vattenskoter dig

Från och med nästa vår krävs förarbevis för att köra vattenskoter. Om du redan har förarintyg för fritidsbåt eller liknande kan du få det nya förarbeviset utan ytterligare utbildning eller prov. För den som saknar utbildning finns kurser redan nu för det nya förarbeviset.

vesijetti_28.7.2020-18 (1)

Den 17 juni 2021 utfärdade regeringen lagkravet att det från och med maj 2022 krävs förarbevis för att köra vattenskoter. Vissa utbildningar för fritidsbåtar och vissa sjöbefälsbehörigheter ger rätt att köra vattenskoter under en övergångsperiod och även rätt att få ett förarbevis för den som ansöker om det.

För den som saknar utbildning finns det redan nu kurser att söka för det nya förarbeviset för vattenskoter. Förutsättningarna och kraven på utbildning har varit kända en tid och utbildningsanordnarna har haft möjlighet att förbereda sig. Ett företag som erbjuder kurser är Navigationsgruppen i Stockholm.

– Vi har en färdig kursplan och är redo att köra, säger Patrik Holmqvist vid Navigationsgruppen som ser flera fördelar med krav på förarbevis. Det gynnar alla på sjön att vi har en grundnivå av kunskap om vad som gäller. Reglerna är desamma för alla, men kunskapen skiftar väldigt, säger Patrik och jämför med vägtrafiken.

– Om några skulle köra runt med bilar utan att känna till hastighets- eller väjningsregler och hur man kör i korsningar så blir det tokigt. Det tycker nog alla och detsamma är det på sjön med alla risker för missförstånd som uppstår när vissa inte känner till reglerna. Förutom att säkerheten höjs med en jämnare kunskapsnivå så kan vi förhoppningsvis också sudda bort många irritationsmoment mellan vattenskoterförare och andra på sjön.

Patrik Holmqvist har lång erfarenhet av båtlivsutbildningar som lärare och anordnare. Den utbildning som mest liknar den nya för förarbevis för vattenskoter är förarintyget för fritidsbåt som funnits länge.

– En av de viktigaste lärdomarna som vi ser hos eleverna – kopplat till sjösäkerhet – är situationsmedvetenheten när man är ute och kör. Man uppfattar och kan läsa olika trafiksituationer bättre och förstår hur man ska förhålla sig till andra och var det är säkert att åka. Det höjer säkerheten för en själv och sin omgivning och det är inte minst viktigt när man kör vattenskoter som kan gå fort och på relativt grunt vatten.

En bonus är att många vågar utforska båtlivet mer när de har utbildat sig.

– De vågar ta sig längre bort och hittar nya platser. De får helt enkelt ut mer av sitt båtliv när de känner sig säkrare i båten, säger Patrik Holmqvist.

Syftet med kravet på förarbevis är att öka säkerheten eftersom vattenskotrar ofta används för nöjes skull och kan gå relativt fort jämfört med de flesta vanliga båtar. Vattenskotrar uppfattas också ofta som störande för både människor och naturliv när de körs i höga hastigheter nära land. Under åren 2011–2019 omkom sju personer och minst 49 personer vårdades efter vattenskoterolyckor, enligt Transportstyrelsen. Antalet sjöräddningsuppdrag som berörde vattenskotrar ökade från tio stycken år 2017 till 26 uppdrag 2020.

Patrik Holmqvist på Navigationsgruppen är glad för att lagstiftningen nu har kommit på plats.

– Det är ett steg i rätt riktning. Sen önskar jag att vi i framtiden inte skiljer mellan vattenskotrar och andra snabba båtar. Kunskaperna om sjövett, hänsyn och väjningsregler behöver höjas även hos många förare av snabba båtar och det finns ett behov av förarbevis även för snabbgående båtar, tycker jag.

Flera riksdagspartier vill också införa krav på förarbevis kopplat till alla motordrivna snabbgående båtar. Riksdagen har uppmanat regeringen att så småningom införa ett sånt krav på ”teknikneutralt obligatoriskt förarbevis kopplat till fart”.

FAKTARUTA:
Kravet på förarbevis börjar gälla den 1 maj 2022. Den som har ett förarintyg för fritidsbåt, ett manöverintyg för högfartsbåt, ett kustskepparintyg (utfärdat före den 1 maj 2022) eller ett intyg om utbildning för fartygsbefälsbehörighet har rätt att framföra en vattenskoter till och med den 30 april 2023, men man måste ha med sig intyget för att kunna visa upp det för polis eller kustbevakning. Den som har de nämnda utbildningarna kan också få ett förarbevis för vattenskoter om ansökan sker innan den sista april 2023.

Transportstyrelsen ansvarar för tillståndsgivning till utbildningsanordnare för att bedriva utbildning. Transportstyrelsen ska också utfärda förarbevisen och upprätta ett förarbevisregister.

Sommaren 2019 infördes åldersgränsen 15 år för vattenskoter.

Jämfört med Danmark och Norge har Sverige lägre krav när det gäller vattenskoterförare. I Danmark är åldergränsen 16 år och för att få förarbevis krävs att man kan simma 300 meter och har god syn med eller utan glasögon. Alla vattenskotrar som används måste också vara ansvarsförsäkrade. Även i Norge är åldersgränsen 16 år för att få förarbevis och enligt ett lagförslag ska åldern höjas till 18 år och kompetenskraven lär höjas ytterligare. I Finland är åldersgränsen 15 år, men förarbevis krävs inte.

Läs mer om kraven på förarbevis för vattenskoter på Transportstyrelsens hemsida.

utombordare-bla-1

Inombordare

utombordare-bla2

Utombordare

segelbat-bla

Segelbåt

vattenskoter-bla

Vattenskoter

Relaterade artiklar

Var synlig och rörlig med vattenskotern

Kallare vatten och svårare att ta dig upp på skotern…
vattenskoter_justerad

Förarbevis för vattenskoter 2022

Ett nytt lagförslag ställer krav på förarbevis för vattenskoter från…
Vinterförvaring_vattenskoter

Vinterförvaring av vattenskoter

Ta hand om din vattenskoter så att du får njuta…