Båtförsäkringsvillkor

All information som du behöver för att förstå vad vår försäkring omfattar, och under vilka omständigheter, finns i våra villkor. Villkoren gäller försäkring för motor- och segelbåt samt vattenskoter.

Läs villkoren tillsammans med ditt försäkringsbrev så vet du vilken ersättning du får om något händer. I villkoren finns också viktig information – aktsamhetskrav – som handlar om hur du ska ta hand om din båt eller vattenskoter för att ha rätt till ersättning vid skada eller förlust.

Vilka villkor som gäller beror på när du tecknade din försäkring eller när du senast förnyade den. Kontrollera datumet på ditt senaste försäkringsbrev och jämför med datumet för försäkringsvillkoren. Om en skada inträffar regleras den enligt de villkor som hör ihop med försäkringsbrevet.

Om du vill ha mer information om våra villkor eller hjälp med att förstå vad de innebär för just dig, hör av dig till oss!

Förköpsinformation 2023

Förköpsinformation 2022

Förköpsinformation 2021


Båtförsäkringsvillkor 2023

Båtförsäkringsvillkor 2022

Båtförsäkringsvillkor 2021


Faktablad för försäkringsprodukter 2023

Faktablad för försäkringsprodukter 2022

Faktablad för försäkringsprodukter 2021


Villkor Rättskyddsförsäkring 2020

Distansförsäljningsvillkor 2020