Hoppa till huvudinnehåll
toppbild-mobile Toppbild_v3

HITTA DIN BÅTFÖRSÄKRING – FÖR ETT TRYGGT BÅTLIV

ship

Båtspecialister

Med 85 års erfarenhet kan vi båtförsäkringar. Vi erbjuder sakkunnig, personlig och snabb service.

support

Båtassistans 24/7

Behöver du bogsering eller transport av reservdelar? I vår försäkring ingår Båtassistans 24/7: 010 583 58 00

ship

Starthjälp

Har du problem med att starta motorn? Hos oss ingår även starthjälp i försäkringen! Ring: 010 583 58 00

plus

Vi svarar snabbt

Vår kundtjänst har en genomsnittlig svarstid på 45 sekunder.

Specialist på båtförsäkring

Alandia försäkrar drygt 30 000 fritidsbåtskunder i Norden. Vi har 85 års erfarenhet av att hantera risk och möjliggöra ett tryggt båtliv för alla båtmänniskor.

Detta ingår i Alandias båtförsäkring

Vi ersätter skador på din båt och utrustning som uppstår till följd av en sjöskada:

 • Grundstötning
 • Kollision eller kantring
 • Skador som beror på att vatten plötsligt och oförutsett tränger genom skrov, genomföringar och anslutna rörledningar
 • Skador på mast och rigg vid en plötslig och oförutsedd händelse
 • Annan plötslig och oförutsedd utifrån kommande händelse när båten ligger i sjön.

Vid skada kan vi även ersätta kostnader för:

 • Transport till närmaste reparatör
 • Tillfällig reparation för att rädda båten ur ett nödläge
 • Röjning av olycksplats och borttagning av vrak om du enligt lag är skyldig till det.
 • Logi och hemresa för högst 5000 kr om olyckan skett mer än 25 sjömil från hemmahamnen.

Du får ersättning för direkt uppkomna skador som uppstår vid en plötslig och oförutsedd utifrån kommande händelse då båten

 • Transporteras på land
 • sjösätts eller tas upp på land
 • riggas av eller på
 • förvaras på land

Vi ersätter skador på båt och utrustning till följd av

 • brand
 • explosion
 • blixtnedslag

Försäkringen ersätter även skador som orsakas av indirekt blixtnedslag, till exempel via en elkabel.

Alandia ersätter förlust av och skador på egendom till följd av

 • stöld eller stöldförsök
 • skadegörelse

Du kan teckna tillägg för lös sportfiskeutrustning.

Du får tillgång till Båtassistans 24/7 när du behöver bogsering eller annan hjälp på sjön. Maxbeloppet för båtassistansen är 6000 kronor.

Har du problem med att starta motorn? Hos oss ingår även motorkonsultation dygnet runt i försäkringen.

Om du som försäkringstagare hamnar i en rättstvist kan Alandia ersätta nödvändiga och själiga kostnader för juridisk hjälp vid tvister gällande båten.

Om du som försäkringstagare förorsakar sak- eller personskada, som drabbar tredje man, kan Alandia täcka de krav som ställs av den drabbade.

Högsta belopp för ersättning:

 • Personskada: 20 000 000 kr
 • Sakskada: 10 000 000 kr
utombordare-bla

INOMBORDARE

utombordare-bla2

UTOMBORDARE

segelbat-bla

SEGELBÅT

vattenskoter-bla

VATTENSKOTER

POPULÄRA ARTIKLAR FRÅN ALANDIA BÅTLIV

söljeholm-kasnäs -20

Sjösättning av motorbåt

Vad bör man kontrollera och vilka åtgärder bör man göra inför sjösättningen av sin motorbåt med inombordare? Läs artikeln för tips inför sjösättning!

Vanliga frågor och svar

Försäkringen omfattar båten och den utrustning du behöver för att hantera den på ett säkert sätt.

Gäller för dig som försäkringstagare och även för den som med ditt tillstånd använder båten. (Om du vill hyra ut din båt måste du teckna ett tillägg för uthyrning).

 • Östersjön och dess vikar förutom ryskt territorialvatten.
 • På sjöar vattendrag i Sverige, Finland, Norge, Danmark (ej Färöarna och Grönland)
 • I Kielkanalen
 • Lägst norska kusten inom norskt territorialvatten.
 • Vid förvaring på land i Sverige, Finland, Norge och Danmark och vid transport mellan dessa länder.

Det är viktigt att försäkra din båt samma dag som den köps för att inte riskera att stå utan försäkringsskydd.

Försäkringsbeloppet ska motsvara marknadsvärdet på båten och den utrustning du behöver för att hantera båten på ett säkert sätt.

En skada skall så fort som möjligt anmälas till Alandia. En skriftlig skadeanmälan lämnas in via mina sidor. I villkorets punkt 13 finns mera information om hur du går till väga.