motorbåtochsjömärke

DÄRFÖR SKA DU VÄLJA ALANDIAS MOTORBÅTSFÖRSÄKRING

Alandia är Nordens största marina försäkringsentreprenör med drygt 30 000 fritidsbåtkunder. Med över 80 års erfarenhet kan vi båtförsäkringar!

Våra anställda är inte bara utbildade inom försäkring utan de lever båtlivet själva och kan hjälpa dig med alla frågor som berör båtförsäkring.

Du kan använda båten året runt utan förhöjd självrisk.

Ingen självrisk avdras om båten och motorn skulle stjälas från låst garage eller förvaringshall

VILKET FÖRSÄKRINGSSKYDD PASSAR DIG?

ALANDIAS BÅTFÖRSÄKRING

Vår båtförsäkring ger ett omfattande skydd som också inkulderar sjöskador, till exempel grundstötning. 

TILLÄGG

Med vår båtförsäkring kan du teckna tillägg, för att utöka båtförsäkringen och anpassa den efter dina behov.

Alandias båtförsäkring

Grundstötning
Kollision
Andra sjöskador
Båtassistans 24/7
Starthjälp
Skador vid uppläggning/transport
Brand
Stöld och skadegörelse
Rättsskydd
Ansvar

Detta ingår i Alandias båtförsäkring

Grundstötning
Kollision
Andra sjöskador
Båtassistans 24/7
Starthjälp
Skador vid uppläggning/transport
Brand
Stöld och skadegörelse
Rättsskydd
Ansvar

Tillägg till båtförsäkringen

Med Alandias båtförsäkring kan du teckna tillägg, för att utöka båtförsäkringen och anpassa den efter dina behov.

ship

Maskinskada

Kan ersätta plötsliga och oförutsedda skador som uppstått av en inre orsak, till exempel inre skador på motor, drev, bogpropeller och ankarspel.

plus

Båtplus

Kan ersätta båttillbehör som lossnar, tappas eller faller i vattnet, till exempel om propellern lossnar.
hourglass

Stillestånd

Kan ge ersättning om en skada inträffar under sommaren och reparationer drar ut på tiden så att du inte kan använda båten. Ersättningen är 15 000 kr.
fishing-rod

Alandias Fiskeförsäkring

Kan ersätta lös sportfiskeutrustning vid sjöskada, uppläggning, transport, brand, stöld och skadegörelse.
boat

Släpjolle

Kan ge ersättning för skador på din släpjolle med motor. 
trailer

Trailer

Kan ge ersättning vid brand, stöld, skadegörelse och vagnskada på din trailer. 

Mer information om våra tillägg hittar du i villkoren.

ALANDIAS FÖRSÄKRINGSPRIS
BASERAS PÅ

Båtens värde på marknaden
Självrisk du själv väljer
Båtmärke och motormärke
Modell och årsmodell

POPULÄRA ARTIKLAR FRÅN ALANDIA BÅTLIV

Vinterförvaring

VINTERFÖRVARING AV BÅT

Vintern är här, så det är hög tid att tänka på vinterförvaring av din ögonsten, oavsett om du har en stor segelbåt eller en mindre utombordare.

alandia-kuvia-11redigerad

UNDVIK FALLGROPARNA NÄR DU KÖPER BEGAGNAD BÅT

Det kan vara lockande att köpa en begagnad båt. Utbudet är stort och priset ofta förmånligt. I vår guide listar vi saker att tänka på för att få till ett lyckat köp.

Köpebrev

SKRIV KÖPEBREV!

Ska man skriva ett köpebrev när man köpt en begagnad båt? Hur ska det utformas och vilka uppgifter ska man ta med? Gör det enkelt för dig – använd det köpebrev som Alandia Båtförsäkring utformat!

ta-upp-båten-klippt

TA UPP BÅTEN

När ska du ta upp båten? Ta upp den själv med trailer eller boka båtlyft om du behöver hjälp. Ta del av våra tips här!

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR

Fakturafrågor

Autogiromedgivande skapar du via din bank. Logga in på din internetbank och lägg till Alandia Försäkring Abp som betalningsmottagare. ​

Anmäl via din internetbank att du önskar få fakturan skickad elektroniskt till banken. Du hittar oss under namnet Alandia Försäkring ABp .

Passa på att anmäla nästa gång du betalar en faktura till oss – då har du enkelt uppgifterna du behöver till hands.​

Kontakta oss via Mina sidor här på webben. Du kan även skicka mail till fritidsbat@alandia.com eller ringa oss på tel. +46 (0)8 – 630 02 45

Försäkringsfrågor

Försäkringen omfattar båten och den utrustning du behöver för att hantera den på ett säkert sätt.

Gäller för dig som försäkringstagare och även för den som med ditt tillstånd använder båten. (Om du vill hyra ut din båt måste du teckna ett tillägg för uthyrning).

  • Östersjön och dess vikar förutom ryskt territorialvatten.
  • På sjöar vattendrag i Sverige, Finland, Norge, Danmark (ej Färöarna och Grönland)
  • I Kielkanalen
  • Lägst norska kusten inom norskt territorialvatten.
  • Vid förvaring på land i Sverige, Finland, Norge och Danmark och vid transport mellan dessa länder.

Det är viktigt att försäkra din båt samma dag som den köps för att inte riskera att stå utan försäkringsskydd.

Försäkringsbeloppet ska motsvara marknadsvärdet på båten och den utrustning du behöver för att hantera båten på ett säkert sätt.

En skada skall så fort som möjligt anmälas till Alandia. En skriftlig skadeanmälan lämnas in på hemsidan eller per post inom fyra veckor. I villkorets punkt 13 finns mera information om hur du går till väga.

Ett elektroniskt stöldskydd kan till exempel vara en startspärr, som hindrar obehöriga från att starta motorerna, eller en spårsändare/positionslarm, som larmar om båten flyttas.​

För att du ska kunna försäkra din vattenskoter hos oss ska den antingen ha startspärr eller spårsändare/positionslarm. Om du är osäker, kontakta oss så hjälper vi dig!

Vår båtförsäkring ger ett skydd som inkluderar sjöskador, till exempel grundstötning. Med Alandias båtförsäkring kan du teckna tillägg som ger dig en komplett båtförsäkring anpassad efter dina behov.​

Alandia assistans ingår alltid utan extra kostnad i din försäkring och ger dig tillgång till en dygnet runt bemannad larmcentral som vid behov kan hjälpa till med bland annat starthjälp, transport av reservdelar och bogsering.

 

Ändringar meddelar du enkelt via Mina sidor här på webben. Du kan även skicka mail till info@alandia.se eller ringa oss på tel +46 (0)8 – 630 02 45​

Det maximala ersättningsbeloppet för vår ansvarsförsäkring är 20 miljoner kronor vid personskador och 10 miljoner kronor vid sakskador.​

Efter två skadefria år hos Alandia får du halverad självrisk om du råkar ut för en sjö-, uppläggnings-, transport- eller brandskada. Rabatten avdras från den självrisk som anges i ditt försäkringsbrev. ​

Handsken på trailern ska låsas med kulhandskelås eller så kan du låsa fast trailern med kätting och lås.​

Ja, du kan teckna en tilläggsförsäkring för din trailer hos oss, då kan du få ersättning vid brand, stöld, skadegörelse och vagnskada.

Ändringar meddelar du enkelt via Mina sidor här på webben. Du kan även skicka mail till info@alandia.se eller ringa oss på tel +46 (0)8 – 630 02 45​

Du som försäkringstagare eller ersättningssökande har till ditt förfogande olika medel att få ett beslut från oss ändrat. Här hittar du anvisningar för sökande av ändring.

Vår båtförsäkring gäller året runt oberoende om du förvarar den på land eller i vattnet. Om du förvarar båten i sjön under vintern tillkommer ytterligare aktsamhetskrav för att försäkringen skall gälla utan nedsättning: ​

  • Båten skall ligga på en skyddad och lämplig plats. ​
  • Båten skall ägnas nödvändig tillsyn med hänsyn till väderleken samt hållas länsad och fri från snö och is som kan påverka båtens flytförmåga. ​
  • Kulventiler, genomföringar, slangar, kranar, tömningsställen och övrig utrustning i vatten- och avloppssystemen skall vara frostskyddade. ​
  • Inombords skall båten hållas frostfri och vattnet runt båten isfritt. ​

Försäkringen ersätter inte för skador till följd av gång i is.

Ja, du kan teckna en tilläggsförsäkring för din släpjolle med motor hos oss.

Ja, försäkringen gäller vid kappsegling. Om din båt skadas i samband med kappsegling, höjs självrisken med 10% av de ersättningsgilla kostnaderna, utöver självrisken som anges i försäkringsbrevet.

Båtägaren bär ansvar att båten tas hand om. Som försäkringstagare är du skyldig att iaktta räddningsplikten genom att på alla sätt försöka undvika eller hindra en hotande fara som kan leda till att en skada uppstår. Om det inte lyckas skall du efter bästa förmåga försöka begränsa skadans omfattning. Alandia hjälper till med kostnader för röjning av olycksplats och borttagning av vrak om du enligt lag är skyldig till det.

Kontakta oss via Mina sidor här på webben. Du kan även skicka mail till fritidsbat@alandia.com eller ringa oss på tel. +46 (0)8 – 630 02 45​