Hoppa till huvudinnehåll
vesijetti_28.7.2020-18 (1)

Försäkring för vattenskoter

Välj Alandias vattenskoterförsäkring

Service

Du har tillgång till Alandias 85 års erfarenhet av båtliv och försäkringar. Vi erbjuder sakkunnig, personlig och snabb service. Allt för ett tryggt vattenskoterliv.

Rabatt

Din varsamhet premieras! Du får 10 procent rabatt på premien om du utrustar skotern med startspärr och spårsändare.

Maskinskada

Du har möjlighet att teckna tillägg för maskinskada fram tills att vattenskotern blir 5 år gammal. 

Detta ingår i vattenskoterförsäkringen

Vi ersätter skador på din båt och utrustning som uppstår till följd av en sjöskada:

 • Grundstötning
 • Kollision eller kantring
 • Skador som beror på att vatten plötsligt och oförutsett tränger genom skrov, genomföringar och anslutna rörledningar
 • Skador på mast och rigg vid en plötslig och oförutsedd händelse
 • Annan plötslig och oförutsedd utifrån kommande händelse när båten ligger i sjön.

Vid skada kan vi även ersätta kostnader för:

 • Transport till närmaste reparatör
 • Tillfällig reparation för att rädda båten ur ett nödläge
 • Röjning av olycksplats och borttagning av vrak om du enligt lag är skyldig till det.
 • Logi och hemresa för högst 5000 kr om olyckan skett mer än 25 sjömil från hemmahamnen.

Du får ersättning för direkt uppkomna skador som uppstår vid en plötslig och oförutsedd utifrån kommande händelse då båten

 • Transporteras på land
 • sjösätts eller tas upp på land
 • riggas av eller på
 • förvaras på land

Alandia ersätter förlust av och skador på egendom till följd av

 • stöld eller stöldförsök
 • skadegörelse

Du kan teckna tillägg för lös sportfiskeutrustning.

Du får tillgång till Båtassistans 24/7 när du behöver bogsering eller annan hjälp på sjön. Maxbeloppet för båtassistansen är 6000 kronor.

Vi ersätter skador på båt och utrustning till följd av

 • brand
 • explosion
 • blixtnedslag

Försäkringen ersätter även skador som orsakas av indirekt blixtnedslag, till exempel via en elkabel.

Om du som försäkringstagare förorsakar sak- eller personskada, som drabbar tredje man, kan Alandia täcka de krav som ställs av den drabbade.

Högsta belopp för ersättning:

 • Personskada: 20 000 000 kr
 • Sakskada: 10 000 000 kr

Om du som försäkringstagare hamnar i en rättstvist kan Alandia ersätta nödvändiga och själiga kostnader för juridisk hjälp vid tvister gällande båten.

Tillägg till båtförsäkringen

Med Alandias båtförsäkring kan du teckna tillägg, för att utöka båtförsäkringen och anpassa den efter dina behov.

ship

Maskinskada

Kan ersätta plötsliga och oförutsedda skador som uppstått av en inre orsak, till exempel inre skador på motor, drev, bogpropeller och ankarspel.
hourglass

Stillestånd

Kan ge ersättning om en skada inträffar under sommaren och reparationer drar ut på tiden så att du inte kan använda båten. Ersättningen är 15 000 kr.
trailer

Trailer

Kan ge ersättning vid brand, stöld, skadegörelse och vagnskada på din trailer. 

Mer information om våra tillägg hittar du i villkoren.

ALANDIAS FÖRSÄKRINGSPRIS
BASERAS PÅ

Båtens värde på marknaden
Självrisk du själv väljer
Båtmärke och motormärke
Modell och årsmodell

POPULÄRA ARTIKLAR FRÅN ALANDIA BÅTLIV

vattenskotervinter

VINTERFÖRVARING AV VATTENSKOTER

Att vinterförvara en vattenskoter liknar att vinterförvara en båt, men du har kanske inte lika mycket textilier som kan mögla på skotern. Läs mer här om vad du ska tänka på!

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR

Försäkringsfrågor

Försäkringen omfattar båten och den utrustning du behöver för att hantera den på ett säkert sätt.

 • Östersjön och dess vikar förutom ryskt territorialvatten.
 • På sjöar vattendrag i Sverige, Finland, Norge, Danmark (ej Färöarna och Grönland)
 • I Kielkanalen
 • Lägst norska kusten inom norskt territorialvatten.
 • Vid förvaring på land i Sverige, Finland, Norge och Danmark och vid transport mellan dessa länder.

Gäller för dig som försäkringstagare och även för den som med ditt tillstånd använder båten. (Om du vill hyra ut din båt måste du teckna ett tillägg för uthyrning).

Försäkringsbeloppet ska motsvara marknadsvärdet på båten och den utrustning du behöver för att hantera båten på ett säkert sätt.