DÄRFÖR SKA DU VÄLJA ALANDIAS SEGELBÅTSFÖRSÄKRING

I vår båtförsäkring är hela båten inklusive rigg och segel alltid försäkrade till marknadsvärde, vi har inga begränsningar gällande vindstyrka, tillverkningsmaterial eller ålder.

I vår båtförsäkring ingår även navigationsutrustning, sjökläder och annan utrustning du behöver för att hantera båten på ett säkert sätt.

Ingen extra kostnad om du vill dela upp betalningen av försäkringspremien.

Redan efter två skadefria år erhåller du 50% rabatt på självrisken vid en eventuell sjö-, uppläggnings-, transport- eller brandskada.

VILKET FÖRSÄKRINGSSKYDD PASSAR DIG?

ALANDIAS BÅTFÖRSÄKRING

Vår båtförsäkring ger ett skydd som också inkluderar sjöskador, till exempel grundstötning.

TILLÄGG

Med vår båtförsäkring kan du teckna tillägg, för att utöka båtförsäkringen och anpassa den efter dina behov.

Alandias båtförsäkring

Grundstötning
Kollision
Andra sjöskador
Skador vid uppläggning/transport
Brand
Stöld och skadegörelse
Rättsskydd
Ansvar

Detta ingår i Alandias båtförsäkring

Grundstötning
Kollision
Andra sjöskador
Skador vid uppläggning/transport
Brand
Stöld och skadegörelse
Rättsskydd
Ansvar
Se ditt pris

Tillägg till båtförsäkringen

Med Alandias båtförsäkring kan du teckna tillägg, för att utöka båtförsäkringen och anpassa den efter dina behov.

ship

Maskinskada

Kan ersätta plötsliga och oförutsedda skador som uppstått av en inre orsak, till exempel inre skador på motor, drev, bogpropeller och ankarspel.

plus

Båtplus

Kan ersätta båttillbehör som lossnar, tappas eller faller i vattnet, till exempel om propellern lossnar.

hourglass

Stillestånd

Kan ge ersättning om en skada inträffar under sommaren och reparationer drar ut på tiden så att du inte kan använda båten. Ersättningen är 15 000 kr.

fishing-rod

Alandias Fiskeförsäkring

Kan ersätta lös sportfiskeutrustning vid sjöskada, uppläggning, transport, brand, stöld och skadegörelse.
boat

Släpjolle

Kan ge ersättning för skador på din släpjolle med motor. 

Trailer

Kan ge ersättning vid brand, stöld, skadegörelse och vagnskada på din trailer. 

Mer information om våra tillägg hittar du i villkoren.

ALANDIAS FÖRSÄKRINGSPRIS
BASERAS PÅ

Båtens värde på marknaden
Självrisk du själv väljer
Båtmärke och motormärke
Modell och årsmodell

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR

Försäkringsfrågor

Försäkringen omfattar båten och den utrustning du behöver för att hantera den på ett säkert sätt.

Gäller för dig som försäkringstagare och även för den som med ditt tillstånd använder båten. (Om du vill hyra ut din båt måste du teckna ett tillägg för uthyrning).

  • Östersjön och dess vikar
  • På sjöar vattendrag i Sverige, Finland, Norge, Danmark (ej Färöarna och Grönland)
  • I Saima kanal och Kielkanalen
  • Lägst norska kusten inom norskt territorialvatten.
  • På Skagerack och Kattegatt öster om linjen Linesnes-Helgoland-Wilhelmshaven
  • Vid förvaring på land i Sverige, Finland, Norge och Danmark och vid transport mellan dessa länder.

Försäkringsbeloppet ska motsvara marknadsvärdet på båten och den utrustning du behöver för att hantera båten på ett säkert sätt.

Ja, du kan teckna en tilläggsförsäkring för din släpjolle med motor hos oss.

Ja, försäkringen gäller vid kappsegling. Om din båt skadas i samband med kappsegling, höjs självrisken med 10% av de ersättningsgilla kostnaderna, utöver självrisken som anges i försäkringsbrevet.

Vår båtförsäkring ger ett skydd som inkluderar sjöskador, till exempel grundstötning. Med Alandias båtförsäkring kan du teckna tillägg som ger dig en komplett båtförsäkring anpassad efter dina behov.​

Alandia assistans ersätter kostnader för assistansåtgärder även om båt och besättning inte befinner sig i ett nödläge och om behovet uppstått till sjöss eller i hamn utan fast vägförbindelse. Alandia assistans gäller även inom utvidgat giltighetsområde.

Kostnader ersätts för

  • transport av reservdelar/bränsle vid en händelse med maximalt 3 000 kr
  • bogsering till närmaste säkra hamn med maximalt 15 000 kr
  • logi och hemresa för högst 5 000 kr om behovet av assistans uppstått mer än 25 sjömil från hemmahamnen

Alandia assistans ingår utan extra kostnad i båtförsäkringen. Alandia assistans ersätter kostnader för assistansåtgärder om båten plötsligt och oförutsett blir obrukbar till sjöss eller i hamn utan fast vägförbindelse.

Kostnader ersätts för

• transport av reservdelar och bränsle vid en händelse med maximalt 3000kr

• bogsering till närmaste säkra hamn medmaximalt 15000kr

• logi och hemresa för högst 5000 kr om behovet av assistans uppstått mer än 25 sjömil från hemmahamnen.

Alandia assistans gäller utan självrisk.

 

Efter två skadefria år hos Alandia får du halverad självrisk om du råkar ut för en sjö-, uppläggnings-, transport- eller brandskada. Rabatten avdras från den självrisk som anges i ditt försäkringsbrev. ​