Hoppa till huvudinnehåll
segelbåt_Alandia-RBK-07 (1)

Segelbåtsförsäkring

Därför ska du välja Alandias försäkring för segelbåt

Omfattaning

Vår segelbåtsförsäkring täcker hela båten, inklusive rigg och segel. Det finns inga begränsningar gällande vindstyrka, tillverkningsmaterial eller ålder.

Service

Du har tillgång till Alandias 85 års erfarenhet av båtliv och båtförsäkringar. Vi erbjuder sakkunnig, personlig och vindsnabb service. Allt för ett tryggt båtliv.

Rabatt

Dina skadefria år belönas! Redan efter två skadefria år erhåller du 50% rabatt på självrisken vid en eventuell sjö-, uppläggnings-, transport- eller brandskada.

Assistans

Du har fri tillgång till Alandia assistans – en dygnet runt-bemannad larmcentral som hjälper till med allt från starthjälp till transport av reservdelar och bogsering.

Detta ingår i Alandias båtförsäkring

Vi ersätter skador på din båt och utrustning som uppstår till följd av en sjöskada:

 • Grundstötning
 • Kollision eller kantring
 • Skador som beror på att vatten plötsligt och oförutsett tränger genom skrov, genomföringar och anslutna rörledningar
 • Skador på mast och rigg vid en plötslig och oförutsedd händelse
 • Annan plötslig och oförutsedd utifrån kommande händelse när båten ligger i sjön.

Vid skada kan vi även ersätta kostnader för:

 • Transport till närmaste reparatör
 • Tillfällig reparation för att rädda båten ur ett nödläge
 • Röjning av olycksplats och borttagning av vrak om du enligt lag är skyldig till det.
 • Logi och hemresa för högst 5000 kr om olyckan skett mer än 25 sjömil från hemmahamnen.

Du får ersättning för direkt uppkomna skador som uppstår vid en plötslig och oförutsedd utifrån kommande händelse då båten

 • Transporteras på land
 • sjösätts eller tas upp på land
 • riggas av eller på
 • förvaras på land

Vi ersätter skador på båt och utrustning till följd av

 • brand
 • explosion
 • blixtnedslag

Försäkringen ersätter även skador som orsakas av indirekt blixtnedslag, till exempel via en elkabel.

Alandia ersätter förlust av och skador på egendom till följd av

 • stöld eller stöldförsök
 • skadegörelse

Du kan teckna tillägg för lös sportfiskeutrustning.

Du får tillgång till Båtassistans 24/7 när du behöver bogsering eller annan hjälp på sjön. Maxbeloppet för båtassistansen är 6000 kronor.

Har du problem med att starta motorn? Hos oss ingår även motorkonsultation dygnet runt i försäkringen.

Om du som försäkringstagare hamnar i en rättstvist kan Alandia ersätta nödvändiga och själiga kostnader för juridisk hjälp vid tvister gällande båten.

Om du som försäkringstagare förorsakar sak- eller personskada, som drabbar tredje man, kan Alandia täcka de krav som ställs av den drabbade.

Högsta belopp för ersättning:

 • Personskada: 20 000 000 kr
 • Sakskada: 10 000 000 kr

Tillägg till båtförsäkringen

Med Alandias båtförsäkring kan du teckna tillägg, för att utöka båtförsäkringen och anpassa den efter dina behov.

ship

Maskinskada

Kan ersätta plötsliga och oförutsedda skador som uppstått av en inre orsak, till exempel inre skador på motor, drev, bogpropeller och ankarspel.

plus

Båtplus

Kan ersätta båttillbehör som lossnar, tappas eller faller i vattnet, till exempel om propellern lossnar.

hourglass

Stillestånd

Kan ge ersättning om en skada inträffar under sommaren och reparationer drar ut på tiden så att du inte kan använda båten. Ersättningen är 15 000 kr.

fishing-rod

Alandias Fiskeförsäkring

Kan ersätta lös sportfiskeutrustning vid sjöskada, uppläggning, transport, brand, stöld och skadegörelse.
boat

Släpjolle

Kan ge ersättning för skador på din släpjolle med motor. 

trailer

Trailer

Kan ge ersättning vid brand, stöld, skadegörelse och vagnskada på din trailer. 

Mer information om våra tillägg hittar du i villkoren.

ALANDIAS FÖRSÄKRINGSPRIS
BASERAS PÅ

Båtens värde på marknaden
Självrisk du själv väljer
Båtmärke och motormärke
Modell och årsmodell

POPULÄRA ARTIKLAR FRÅN ALANDIA BÅTLIV

alandia-kuvia-11redigerad

UNDVIK FALLGROPARNA NÄR DU KÖPER BEGAGNAD BÅT

Det kan vara lockande att köpa en begagnad båt. Utbudet är stort och priset ofta förmånligt. I vår guide listar vi saker att tänka på för att få till ett lyckat köp.

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR

Försäkringsfrågor

Försäkringen omfattar båten och den utrustning du behöver för att hantera den på ett säkert sätt.

Gäller för dig som försäkringstagare och även för den som med ditt tillstånd använder båten. (Om du vill hyra ut din båt måste du teckna ett tillägg för uthyrning).

 • Östersjön och dess vikar förutom ryskt territorialvatten.
 • På sjöar vattendrag i Sverige, Finland, Norge, Danmark (ej Färöarna och Grönland)
 • I Kielkanalen
 • Lägst norska kusten inom norskt territorialvatten.
 • Vid förvaring på land i Sverige, Finland, Norge och Danmark och vid transport mellan dessa länder.

Försäkringsbeloppet ska motsvara marknadsvärdet på båten och den utrustning du behöver för att hantera båten på ett säkert sätt.

Ja, du kan teckna en tilläggsförsäkring för din släpjolle med motor hos oss.

Ja, försäkringen gäller vid kappsegling. Om din båt skadas i samband med kappsegling, höjs självrisken med 10% av de ersättningsgilla kostnaderna, utöver självrisken som anges i försäkringsbrevet.

Vår båtförsäkring ger ett skydd som inkluderar sjöskador, till exempel grundstötning. Med Alandias båtförsäkring kan du teckna tillägg som ger dig en komplett båtförsäkring anpassad efter dina behov.​

Alandia assistans ingår alltid utan extra kostnad i din försäkring och ger dig tillgång till en dygnet runt bemannad larmcentral som vid behov kan hjälpa till med bland annat starthjälp, transport av reservdelar och bogsering.

 

Efter två skadefria år hos Alandia får du halverad självrisk om du råkar ut för en sjö-, uppläggnings-, transport- eller brandskada. Rabatten avdras från den självrisk som anges i ditt försäkringsbrev. ​