Hur högt är ansvarsförsäkringens maximala ersättningsbelopp? | Alandia