Hoppa till huvudinnehåll

Om du inte är nöjd

Du som försäkringstagaren eller ersättningssökanden har till ditt förfogande olika medel att få ett beslut från oss ändrat. Här hittar du anvisningar för sökande av ändring.  Kontrollera dock alltid noggrant instruktionerna i den besvärsanvisning som bifogats till försäkringsbolagets beslut.

Självrättelse 

Om du som försäkringstagare eller ersättningssökande inte är nöjd med ditt ersättningsbeslut eller annat beslut från oss har du rätt att få närmare information om de omständigheter som har lett fram till avgörandet. Försäkringsbolaget skall då korrigera beslutet, om nya utredningar ger anledning till det.

Rådgivning 

I Sverige ger Konsumenternas försäkringsbyrå opartisk information och vägledning i försäkringsärenden som gäller privatpersoners frivilliga försäkringar. Rådgivningsservicen från Konsumenternas försäkringsbyrå är gratis. Kontaktuppgifter till Konsumenternas försäkringsbyrå är:
Konsumenternas Försäkringsbyrå
Box 24215
104 51 Stockholm
Tel: 0200 22 58 00
www.konsumenternas.se

Nämnd som utfärdar rekommendationer om avgöranden 

Allmänna reklamationsnämnden (ARN), är en statlig myndighet som har till uppgift att opartiskt pröva
konsumenttvister och rekommendera en lösning avseende prövade tvister. Utlåtande från ARN erhålls gratis och
är att betrakta som rekommendationer. Kontaktuppgifter till ARN är:
Allmänna reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm
Tel: +46 (0)8 -508 860 00
www.arn.se

Dispaschör och tingsrätt

Du som försäkringstagare eller ersättningsansökande har även möjlighet att väcka talan mot försäkringsbolaget om du inte är nöjd med försäkringsbolagets beslut. Tvisten kan handläggas av dispaschör eller av allmän domstol och talan skall väckas inom sex månader från att Alandia gett sitt slutgiltiga beslut.