Hoppa till huvudinnehåll
Båtskötsel
Publicerad: 2021-04-09

Sjösättning av motorbåt med inombordare

Vad bör man kontrollera och vilka åtgärder bör man göra inför sjösättningen av sin motorbåt med inombordare?

soljeholm-kasnas-20

MOTORN:

 • Kontrollera att slangar och sladdar är hela och sitter fast i anslutningarna.
 • Byt bränslefilter.
 • Kontrollera oljenivån (motoroljan bör bytas inför vinterförvaringen).
 • Kontrollera spänningen på drivremmen till generatorn och byt remmen om den är sliten.

Motorn

 • Tappa ur den frys-skyddande vätskan ur kylvattensystemets sjövattenkrets och kontrollera att sjövattenfilter är rengjorda.
 • För båtar med separat kylvattenkrets, sötvattenkylning: kontrollera kylvatten-nivån.

OBS: Sjövattnet i kylsystemet är ersatt med frys-skyddande vätska under vinterförvaringen. Vanligast är att glykol används som frys-skyddande vätska och denna ska tas omhand och återvinnas istället för att spolas ut i sjö eller hav.

 • Impellern för kylvattensystemet bör bytas med jämna mellanrum. Det är ett bra tillfälle för det när båten står på land.
 • Backslag och eventuella drev har smörjolja som kan behöva fyllas på. Kontrollera nivåerna.
 • Det finns olika typer av överföring av kraften från inombordare till propeller, transmissionen. Vanligast på motorbåtar är någon typ av drev. Rak axel med backslag är vanligast på äldre båtar. Ta reda på hur transmissionen ska underhållas via återförsäljare eller manual. För drev finns bland annat en eller flera bälgar som behöver bytas med ett visst intervall.

PROPELLER:

 • Inspektera propellern: den ska vara hel och ren från smuts och beväxning.

STYRNING OCH REGLAGE:

 • Kontrollera gasreglage, växel och vajrar. Smörj rörliga delar om det behövs.
 • Kontrollera oljenivå i eventuell hydraulstyrning eller servostyrning. Se manual för detaljer.

BRÄNSLETANKEN:

 • Kontrollera bränslets utseende. Det finns en risk för tillväxt av bakterier som kan stoppa bränsletillförseln till motorn. Vissa dieseltankar har en särskild lucka, en så kallad manlucka, som kan öppnas för inspektion och rengöring av tanken. Tanken bör tömmas och rengöras med jämna mellanrum för att undvika bakterier och smuts i bränslesystemet.
 • Diesel som ska återvinnas måste förvaras i särskilda dunkar och sorteras som farligt avfall på återvinningscentral eller miljöstation.

BATTERI:

 • Kontrollera att anslutningarna till batteriet (de kallas polplint eller polsko) är åtdragna och att det inte är korrosion vid anslutningarna.
 • Om batteriet inte är underhållningsfritt: kontrollera att vattennivån är ovanför plattorna eller vid angiven nivå. Fyll annars på med batterivatten (avjoniserat och avmineraliserat vatten, så kallat elektrolyt).
 • Ladda batterierna.

Batteri

OFFERANODER:

 • Offeranoder måste bytas regelbundet. Se till att eventuella offeranoder på båten och / eller motorn är tillräckligt hela för att klara säsongen och att de har kontakt med metallen som ska skyddas. (På många båtar sitter så kallade offeranoder. De består av zink eller annan metall som är mindre ädel än exempelvis järnet i en båtmotor eller trimplan. Istället för att järnet oxideras fungerar offeranoden som en elektrod och bryts ner först.)

offeranoder

SLANGAR OCH GENOMFÖRINGAR:

 • Kontrollera att genomföringarna är hela och att anslutningarna till slangar sitter säkert med två slangklämmor.

slangar

 • Kontrollera att kranarna vid genomföringarna går att stänga och öppna.
  (De flesta båtar har någon form av genomföring, det vill säga ett hål i skrovet för exempelvis sjövattenintag eller avlopp. Vid varje genomföring bör kopplingen sitta fast med två slangklämmor som är åtskruvade åt motsatt håll.)
 • Kontrollera att slangar är hela.
 • Kontrollera att länspumpen / -arna fungerar inklusive nivåvakt, strömförsörjning och eventuell larmfunktion. Det är ytterst viktigt att båten har fungerande länspump / ar med nivåvakt även om du själv inte är ombord hela tiden. Om en gummibälg har sprickor ska den bytas ut.

Länspumpen

LANTERNOR:

 • Kontrollera att alla lanternor fungerar.

Lanternor

BRANDSLÄCKARE:

 • Kontrollera att handbrandsläckare ombord inte har några synliga skador och att tryckmätaren visar rätt tryck (visare på grönt). Brandsläckare ska också vara plomberade.

FLYTVÄSTAR OCH LIVBOJ:

 • Uppblåsbara flytvästar och uppblåsbara livbojar kräver regelbundet underhåll. Gaspatronen måste kontrolleras med jämna mellanrum och bytas ut efter ett visst antal år. Kontrollera med återförsäljare av de aktuella produkterna vilket serviceintervall som krävs.

GASOL:

 • Kontrollera gasoltubernas skick, att de sitter fast ordentligt och att anslutningar och slangar är hela. Funktionstesta eventuella gaslarm.

KAPELL:

 • Kontrollera att kapellet är helt och tätt, att knäppningar är hela och att genomskinliga plastdelar går att se igenom.

Kapell

TRÄ:

 • Behovet av underhåll beror på träslag och på hur det är behandlat. Oljat trä bör tvättas och oljas varje år. Lackat trä bör slipas och lackas.

TOALETT:

 • Det finns många typer av toalett ombord på olika båtar. Om du har en avloppstank så behöver pump, slangar och tank kontrolleras så att systemet är helt tätt.

utombordare-bla2

UTOMBORDARE

utombordare-bla-1

INOMBORDARE

segelbat-bla

SEGELBÅT

vattenskoter-bla

VATTENSKOTER

Relaterade artiklar

Boats sharing the same water

Guiden till litiumbatterier i båtar

Litiumbatterier kan lagra mer energi och håller längre än traditionella…
Matilda och Frida – 2

I verktygslådan på båten

Du har säkert dina favoriter i verktygslådan - beroende på…
Vinter-el

Vinter-el är en brandrisk

Det är vanligt att båtar ansluts till elnätet under vinterförvaringen,…