Hoppa till huvudinnehåll
Nyheter
Publicerad: 2021-09-27

Båtägarna kräver åtgärder i stöldfrågan

Stölder oroar mest och båtägarna kräver bättre stöldförebyggande medel i samhället. Så svarade majoriteten av Alandias kunder när vi i början av båtsäsongen 2021 frågade vad kunderna anser som risker med båtlivet. Även bättre kunskaper på sjön efterfrågas både av svaranden själva samt av vänner och familjemedlemmar som man åker båt med. Nedan sammanfattar vi resultaten av kundundersökningen.

De största riskerna med båtägandet

I Sverige deltog över 1000 av Alandias kunder i undersökningen. Av svaren framgår att enligt Alandias kunder anses stöld som den största risken med båtägandet. När vi tittar på de faktiska skadorna som rapporterats in till Alandia så ser vi att stöld kommer på andra plats efter grundstötning. Granskar man de faktiska inrapporterade skadorna procentuellt så representerar stölderna en femtedel av Alandias skadeärenden i Sverige. Motsvarande andel i Finland är endast en tjugondel vilket ger en tydlig indikation på hur grannländerna skiljer sig åt.

Stölderna spås öka i Sverige nu när länderna öppnar sina gränser och marknaden för båtar och båtmotorer är attraktiv. Det är viktigt att komma ihåg att stöldligorna kan sin sak väldigt väl. Som båtägare är det viktigt att du gör det du kan för att göra det svårare för tjuven. Tänk t.ex. på att använda ett godkänt lås, montera en spårsändare, fotografera och märka båten samt båtmotorn. Det är även viktigt att titta till båten ofta och har du möjlighet att vara med i båtsamverkan så gör gärna det“, säger Johanna Kull, Loss Prevention Executive på Alandia.

  • Ytterligare information och flera bra tips hittar du hos Larmtjänst.

Vidare upplever våra kunder motorproblem/maskinskada som den näst största risken med båtägandet, tätt följd av grundstötning på tredje plats. När vi tittar på de faktiska inrapporterade skadorna så ser vi att grundstötning faktiskt är den överlägset mest frekventa skadeorsaken hos Alandias kunder. Vidare anger många i kommentarerna att det vore bra med ett krav på utbildning och/eller förarbevis för båtförare. Många av svaranden påpekar även brister i kunskap och sjövett hos andra båtförare.

Åtgärder för att minimera riskerna

Förutom att kartlägga riskbilden hos kunderna ville vi på Alandia förstå bättre vad våra kunder tycker att skulle kunna hjälpa båtägarna att minimera riskerna. De flesta av svaranden vill se bättre stöldförebyggande åtgärder i samhället. Även ökad kunskap om navigering och sjömanskap anses som mycket viktigt, inte bara av båtägaren själv utan även av andra som man åker båt med.

”Om man tittar på resultaten av vår undersökning så kan vi konstatera att även grundstötning är ett stort problem. Sedan pandemins start har båtintresset ökat och många nya båtförare rör sig till sjöss. Vi ser väldigt positivt till det ökade båtintresset men det ställer också krav på att alla tar ansvar för sitt båtkörande. Det är viktigt att inte bara den som kör båten har kunskap om navigering och gott sjömanskap utan att även andra ombord vet vad som gäller om det skulle uppstå en nödsituation”, fortsätter Johanna Kull.

Vad kan vi som försäkringsbolag göra?

För oss på Alandia är det av stor vikt att veta vad kunderna anser att vi som försäkringsbolag kan bidra med för ett tryggare och trevligare båtliv. Majoriteten av våra kunder önskar att vi aktivt ska jobba med att påverka politiker för att fatta beslut t.ex. angående stölder.

Vi på Alandia anordnade tillsammans med branschkollegorna en digital stöldpanel i november 2020 för att diskutera och debattera frågan med berörda samhällsaktörer. Vi vill ta diskussionen vidare och planerar för en uppföljare till förra årets digitala event så håll gärna utkik i våra kanaler framöver, säger Johanna Kull avslutsningsvis.”


Appendix: Upplevda risker med båtlivet enligt Alandias kunder 2021 vs. inrapporterade skador/Alandia

 

utombordare-bla2

UTOMBORDARE

utombordare-bla-1

INOMBORDARE

segelbat-bla

SEGELBÅT

vattenskoter-bla

VATTENSKOTER

Relaterade artiklar

assistans_1200X800

Båtassistans när du behöver det – dygnet runt, året om

Båten fullastad och dags att åka vidare till nästa hamn,…