Hoppa till huvudinnehåll
Båtskötsel
Publicerad: 2022-04-21

Sjösättning av motorbåt med utombordare

Vad bör man kontrollera och vilka åtgärder bör man göra inför sjösättningen av sin motorbåt med utombordare? Det kan skilja mycket mellan olika båtar med utombordare, men tipsen nedan sammanfattar vad man bör tänka på för en säker sjösättning och start på säsongen.

Utombordare_MG_3749

UTOMBORDARE OCH PROPELLER:

 • Kontrollera att slangar och sladdar är hela och sitter fast i anslutningarna.
 • Byt bränslefilter.

Bränslefilter

 • Kontrollera att tändstiften inte har kolavlagringar och byt stift i dåligt skick. Hur ofta man ska byta stiften beror på flera faktorer, men ofta håller ett stift för användning under flera år.

Oljenivån_i_motorn

 • Kontrollera oljenivån i motorn.
 • Fyll på eller byt olja i växelhuset. Följ motormanualens beskrivning (Detta görs på de flesta utombordare genom att skruva ur en plugg längst ned på riggen och fylla på med växelhusolja från tub.)
 • Inspektera propellern: den ska vara hel och ren från smuts och beväxning. Smörj gärna propelleraxeln med fett och kontrollera att saxpinnen, som man alltid bör ha minst en extra av
  ombord inte är skadad.
 • Kontrollera motorns fäste i båten. Använd gärna två motorlås av olika fabrikat för att försvåra stöld.

Motorns_fäste

BRÄNSLETANKEN:

 • Töm tanken på bensin och gör ren tanken. Spola även rent genom bensinslangen med färsk bensin.
  Bensin som ska återvinnas måste förvaras i särskilda dunkar och sorteras som farligt avfall på återvinningscentral eller miljöstation.

OBS: Bensin är brandfarlig vätska och måste alltid hanteras med avstånd från öppen eld, gnistor från exempelvis skruvdragare och andra tändkällor.

Bränsletanken_ny

STYRNING OCH REGLAGE:

 • Kontrollera gasreglage, växel och vajrar. Smörj rörliga delar om det behövs.
 • Kontrollera oljenivå i eventuell hydraulstyrning eller servostyrning. Se manual för detaljer.

BATTERI:

 •  Kontrollera att anslutningarna till batteriet (de kallas polplint eller polsko) är åtdragna och att det inte är korrosion vid anslutningarna.
 •  Om batteriet inte är underhållningsfritt: kontrollera att vattennivån är ovanför plattorna eller vid angiven nivå. Fyll annars på med batterivatten (avjoniserat och avmineraliserat vatten, så kallat elektrolyt).
 • Ladda batterierna.

Batteri

OFFERANODER:

 • Offeranoder måste bytas regelbundet. Se till att eventuella offeranoder på båten och / eller motorn är tillräckligt hela för att klara säsongen och att de har kontakt med metallen som ska skyddas. (På många båtar sitter så kallade offeranoder. De består av zink eller annan metall som är mindre ädel än exempelvis järnet i en båtmotor eller trimplan. Istället för att järnet oxideras fungerar offeranoden som en elektrod och bryts ner först.)

Offeranoder

SLANGAR OCH GENOMFÖRINGAR:

 • Kontrollera att genomföringarna är hela och att anslutningarna till slangar sitter säkert med två slangklämmor.

Slangar

 • Kontrollera att kranarna vid genomföringarna går att stänga och öppna.
  (De flesta båtar har någon form av genomföring, det vill säga ett hål i skrovet för exempelvis sjövattenintag eller avlopp. Vid varje genomföring bör kopplingen sitta fast med två slangklämmor som är åtskruvade åt motsatt håll.)
 • Kontrollera att slangar är hela.
 • Kontrollera att länspumpen / -arna fungerar inklusive nivåvakt, strömförsörjning och eventuell larmfunktion. Det är ytterst viktigt att båten har fungerande länspump / ar med nivåvakt även om du själv inte är ombord hela tiden. Om en gummibälg har sprickor ska den bytas ut.

Länspumpen

LANTERNOR:

 • Kontrollera att alla lanternor fungerar.

Lanternor

BRANDSLÄCKARE:

Kontrollera att handbrandsläckare ombord inte har några synliga skador och att tryckmätaren visar rätt tryck (visare på grönt). Brandsläckare ska också vara plomberade.

brandsläckare i båten

FLYTVÄSTAR OCH LIVBOJ:

 • Uppblåsbara flytvästar och uppblåsbara livbojar kräver regelbundet underhåll. Gaspatronen måste kontrolleras med jämna mellanrum och bytas ut efter ett visst antal år. Kontrollera med återförsäljare av de aktuella produkterna vilket serviceintervall som krävs.

GASOL:

 • Kontrollera gasoltubernas skick, att de sitter fast ordentligt och att anslutningar och slangar är hela. Funktionstesta eventuella gaslarm.

KAPELL:

Kontrollera att kapellet är helt och tätt, att knäppningar är hela och att genomskinliga plastdelar går att se igenom.

Kapell

TRÄ:

 • Behovet av underhåll beror på träslag och på hur det är behandlat. Oljat trä bör tvättas och oljas varje år. Lackat trä bör slipas och lackas.

Trä

TOALETT:

 • Det finns många typer av toalett ombord på olika båtar. Om du har en avloppstank så behöver pump, slangar och tank kontrolleras så att systemet är helt tätt.

Toalett

utombordare-bla2

UTOMBORDARE

utombordare-bla-1

INOMBORDARE

segelbat-bla

SEGELBÅT

vattenskoter-bla

VATTENSKOTER

Relaterade artiklar

DSC03368 (1)

Havstulpaner

När havstulpanens larver börjar fästa sig på båtskrovet gäller det…
dsc03500-scaled

Så mår din båt bäst under vintern

Står din båt står stadigt på land? Är allt klart…
dsc03487-scaled

Tips inför vinterförvaringen

När sommarsäsongen går mot sitt slut ska din båt tas…