Hoppa till huvudinnehåll
motorbåtochsjömärke

Båtförsäkring

Alandia är specialist på båtförsäkring med 85 års erfarenhet av att hantera risk på sjön. Du kan enkelt räkna priset för din båtförsäkring.

En trygg partner för din båt

Alandia försäkrar drygt 30 000 fritidsbåtar i Norden. Vi har 85 års erfarenhet av att hantera risk, skydda värde och möjliggöra ett tryggt båtliv för Sveriges alla båtmänniskor.

BÅTFÖRSÄKRING SOM PASSAR DIG

Alandias båtförsäkring ger din båt ett omfattande skydd på vattnet, i hamnar och på land. Du kan täckna tillägg för att utöka båtförsäkringen och anpassa den efter dina behov.

DU NÅR OSS DYGNET RUNT

Problem med att starta motorn? Eller behöver du bogsering eller transport av reservdelar? I vår försäkring ingår alltid Alandia assistans – en dygnet runt-bemannad larmcentral. 

RABATT

Dina skadefria år belönas. Efter två skadefria försäkringsår får du 50% självriskrabatt som du kan utnyttja vid en eventuell sjö-, uppläggnings-, transport- eller brandskada.

SNABB OCH PERSONLIG SERVICE

Ditt samtal besvaras snabbt av vår kunniga personal. Vår kundttjänst har en genomsnittlig svarstid på 45 sekunder.

VILKET FÖRSÄKRINGSSKYDD PASSAR DIG?

ALANDIAS BÅTFÖRSÄKRING

Vår båtförsäkring ger ett skydd som också inkluderar sjöskador, till exempel grundstötning.

TILLÄGG

Med Alandias båtförsäkring kan du teckna tillägg, för att utöka båtförsäkringen och anpassa den efter dina behov.

Detta ingår i Alandias båtförsäkring

Vi ersätter skador på din båt och utrustning som uppstår till följd av en sjöskada:

 • Grundstötning
 • Kollision eller kantring
 • Skador som beror på att vatten plötsligt och oförutsett tränger genom skrov, genomföringar och anslutna rörledningar
 • Skador på mast och rigg vid en plötslig och oförutsedd händelse
 • Annan plötslig och oförutsedd utifrån kommande händelse när båten ligger i sjön.

Vid skada kan vi även ersätta kostnader för:

 • Transport till närmaste reparatör
 • Tillfällig reparation för att rädda båten ur ett nödläge
 • Röjning av olycksplats och borttagning av vrak om du enligt lag är skyldig till det.
 • Logi och hemresa för högst 5000 kr om olyckan skett mer än 25 sjömil från hemmahamnen.

Du får ersättning för direkt uppkomna skador som uppstår vid en plötslig och oförutsedd utifrån kommande händelse då båten

 • Transporteras på land
 • sjösätts eller tas upp på land
 • riggas av eller på
 • förvaras på land

Vi ersätter skador på båt och utrustning till följd av

 • brand
 • explosion
 • blixtnedslag

Försäkringen ersätter även skador som orsakas av indirekt blixtnedslag, till exempel via en elkabel.

Alandia ersätter förlust av och skador på egendom till följd av

 • stöld eller stöldförsök
 • skadegörelse

Du kan teckna tillägg för lös sportfiskeutrustning.

Du får tillgång till Båtassistans 24/7 när du behöver bogsering eller annan hjälp på sjön. Maxbeloppet för båtassistansen är 6000 kronor.

Har du problem med att starta motorn? Hos oss ingår även motorkonsultation dygnet runt i försäkringen.

Om du som försäkringstagare hamnar i en rättstvist kan Alandia ersätta nödvändiga och själiga kostnader för juridisk hjälp vid tvister gällande båten.

Om du som försäkringstagare förorsakar sak- eller personskada, som drabbar tredje man, kan Alandia täcka de krav som ställs av den drabbade.

Högsta belopp för ersättning:

 • Personskada: 20 000 000 kr
 • Sakskada: 10 000 000 kr

Tillägg till båtförsäkringen

Med Alandias båtförsäkring kan du teckna tillägg, för att utöka båtförsäkringen och anpassa den efter dina behov.

ship

Maskinskada

Kan ersätta plötsliga och oförutsedda skador som uppstått av en inre orsak, till exempel inre skador på motor, drev, bogpropeller och ankarspel.

plus

Båtplus

Kan ersätta båttillbehör som lossnar, tappas eller faller i vattnet, till exempel om propellern lossnar.

hourglass

Stillestånd

Kan ge ersättning om en skada inträffar under sommaren och reparationer drar ut på tiden så att du inte kan använda båten. Ersättningen är 15 000 kr.

fishing-rod

Alandias Fiskeförsäkring

Kan ersätta lös sportfiskeutrustning vid sjöskada, uppläggning, transport, brand, stöld och skadegörelse.

boat

Släpjolle

Kan ge ersättning för skador på din släpjolle med motor. 

trailer

Trailer

Kan ge ersättning vid brand, stöld, skadegörelse och vagnskada på din trailer. 

Mer information om våra tillägg hittar du i villkoren.

PRISET PÅ DIN BÅTFÖRSÄKRING
BASERAS PÅ BLAND ANNAT

Båtens värde på marknaden
Självrisk du själv väljer
Båtmärke och motormärke
Modell och årsmodell

POPULÄRA ARTIKLAR FRÅN ALANDIA BÅTLIV

cropped-vinter-forvaring.png

VINTERFÖRVARING AV BÅT

Vintern är här, så det är hög tid att tänka på vinterförvaring av din ögonsten, oavsett om du har en stor segelbåt eller en mindre utombordare.

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR

Fakturafrågor

Autogiromedgivande skapar du via din bank. Logga in på din internetbank och lägg till Alandia Försäkring Abp som betalningsmottagare. ​

 1. Logga in på din internetbank och beställ en ny e-faktura.
 2. Välj Alandia Försäkring Abp som betalningsmottagare.
 3. Skicka in formuläret. Då du är både vår försäkringstagare och betalare behöver du inte fylla i kundnummer och namn, ditt personnummer som visas i formuläret räcker som identifikation.

I fortsättningen får du fakturan från Alandia direkt till din internetbank.

Kontakta oss via Mina sidor här på webben. Du kan även skicka mail till fritidsbat@alandia.com eller ringa oss på tel. +46 (0)8 – 630 02 45

Försäkringsfrågor

Försäkringen omfattar båten och den utrustning du behöver för att hantera den på ett säkert sätt.

Gäller för dig som försäkringstagare och även för den som med ditt tillstånd använder båten. (Om du vill hyra ut din båt måste du teckna ett tillägg för uthyrning).

 • Östersjön och dess vikar förutom ryskt territorialvatten.
 • På sjöar vattendrag i Sverige, Finland, Norge, Danmark (ej Färöarna och Grönland)
 • I Kielkanalen
 • Lägst norska kusten inom norskt territorialvatten.
 • Vid förvaring på land i Sverige, Finland, Norge och Danmark och vid transport mellan dessa länder.

Det är viktigt att försäkra din båt samma dag som den köps för att inte riskera att stå utan försäkringsskydd.

Försäkringsbeloppet ska motsvara marknadsvärdet på båten och den utrustning du behöver för att hantera båten på ett säkert sätt.

En skada skall så fort som möjligt anmälas till Alandia. En skriftlig skadeanmälan lämnas in via mina sidor. I villkorets punkt 13 finns mera information om hur du går till väga.

Ett elektroniskt stöldskydd kan till exempel vara en startspärr, som hindrar obehöriga från att starta motorerna, eller en spårsändare/positionslarm, som larmar om båten flyttas.​

För att du ska kunna försäkra din vattenskoter hos oss ska den antingen ha startspärr eller spårsändare/positionslarm. Om du är osäker, kontakta oss så hjälper vi dig!

Vår båtförsäkring ger ett skydd som inkluderar sjöskador, till exempel grundstötning. Med Alandias båtförsäkring kan du teckna tillägg som ger dig en komplett båtförsäkring anpassad efter dina behov.​

Alandia assistans ingår alltid utan extra kostnad i din försäkring och ger dig tillgång till en dygnet runt bemannad larmcentral som vid behov kan hjälpa till med bland annat starthjälp, transport av reservdelar och bogsering.

 

Ändringar meddelar du enkelt via Mina sidor här på webben. Du kan även skicka mail till kundtjanst@alandia.se eller ringa oss på tel +46 (0)8 – 630 02 45​

Det maximala ersättningsbeloppet för vår ansvarsförsäkring är 20 miljoner kronor vid personskador och 10 miljoner kronor vid sakskador.​

Efter två skadefria år hos Alandia får du halverad självrisk om du råkar ut för en sjö-, uppläggnings-, transport- eller brandskada. Rabatten avdras från den självrisk som anges i ditt försäkringsbrev. ​

Handsken på trailern ska låsas med kulhandskelås eller så kan du låsa fast trailern med kätting och lås.​

Ja, du kan teckna en tilläggsförsäkring för din trailer hos oss, då kan du få ersättning vid brand, stöld, skadegörelse och vagnskada.

Du som försäkringstagare eller ersättningssökande har till ditt förfogande olika medel att få ett beslut från oss ändrat. Här hittar du anvisningar för sökande av ändring.

Vår båtförsäkring gäller året runt oberoende om du förvarar den på land eller i vattnet. Om du förvarar båten i sjön under vintern tillkommer ytterligare aktsamhetskrav för att försäkringen skall gälla utan nedsättning: ​

 • Båten skall ligga på en skyddad och lämplig plats. ​
 • Båten skall ägnas nödvändig tillsyn med hänsyn till väderleken samt hållas länsad och fri från snö och is som kan påverka båtens flytförmåga. ​
 • Kulventiler, genomföringar, slangar, kranar, tömningsställen och övrig utrustning i vatten- och avloppssystemen skall vara frostskyddade. ​
 • Inombords skall båten hållas frostfri och vattnet runt båten isfritt. ​

Försäkringen ersätter inte för skador till följd av gång i is.

Ja, du kan teckna en tilläggsförsäkring för din släpjolle med motor hos oss.

Ja, försäkringen gäller vid kappsegling. Om din båt skadas i samband med kappsegling, höjs självrisken med 10% av de ersättningsgilla kostnaderna, utöver självrisken som anges i försäkringsbrevet.

Båtägaren bär ansvar att båten tas hand om. Som försäkringstagare är du skyldig att iaktta räddningsplikten genom att på alla sätt försöka undvika eller hindra en hotande fara som kan leda till att en skada uppstår. Om det inte lyckas skall du efter bästa förmåga försöka begränsa skadans omfattning. Alandia hjälper till med kostnader för röjning av olycksplats och borttagning av vrak om du enligt lag är skyldig till det.

Kontakta oss via Mina sidor här på webben. Du kan även skicka mail till fritidsbat@alandia.com eller ringa oss på tel. +46 (0)8 – 630 02 45​