Hoppa till huvudinnehåll
Vattenskoter
Publicerad: 2021-06-16

Krav på förarbevis från 1 maj

Från och med 1 maj i år krävs förarbevis för att köra vattenskoter. Kurser för förarbevis genomförs i hela Sverige och den som redan har förarintyg för fritidsbåt eller vissa andra nautiska behörigheter kan ansöka om förarbevis för vattenskoter.

vattenskoter_collage_web

Kravet på förarbevis för att köra vattenskoter gäller från den 1 maj i år och det finns två sätt att bli godkänd för att få ett bevis utfärdat. Dels finns kurser hos utbildningsanordnare som också har rätt att utfärda ett godkännande för förarbevis för vattenskoter. Dels ger vissa godkända utbildningar för fritidsbåtar och vissa sjöbefälsbehörigheter rätt att köra vattenskoter under en övergångsperiod – och även rätt att få ett förarbevis utfärdat för den som ansöker om det.

Transportstyrelsen utfärdar förarbevisen och ska upprätta ett register. Förarbeviset utfärdas i elektronisk form och kan visas upp med exempelvis mobilen. Förarbeviset finns också i form av ett fysiskt plastkort för en extra kostnad.

Den som redan har ett förarintyg för fritidsbåt, ett manöverintyg för högfartsbåt eller ett kustskepparintyg som är utfärdat före den 1 maj 2022 har rätt att köra vattenskoter till och med 30 april 2023. Det gäller även utbildningar för sjöfart som Fartygsbefäl klass 8 och uppåt (se faktaruta längre ned på sidan). Till och med april 2023 ger de intygen och utbildningarna också rätt till ett förarbevis för vattenskoter utan ytterligare utbildning.

För den som saknar formell nautisk kompetens finns i dag ett trettiotal utbildningsanordnare som är godkända för att genomföra utbildningar. Utbildningarna finns i hela Sverige (se länk längre ned på sidan) och utbildningens teoridel får genomföras på distans. Men det ingår också ett praktiskt prov med vattenskoter till sjöss.

Ett av företagen som erbjuder kurser är Navigationsgruppen i Stockholm. Läraren Patrik Holmqvist ser flera fördelar med kravet på förarbevis.

– Det gynnar alla på sjön att vi har en grundnivå av kunskap om vad som gäller. Reglerna är desamma för alla, men kunskapen skiftar väldigt, säger Patrik och jämför med vägtrafiken.

– Om några skulle köra runt med bilar utan att känna till hastighets- eller väjningsregler och hur man kör i korsningar så blir det tokigt. Det tycker nog alla och detsamma är det på sjön med alla risker för missförstånd som uppstår när vissa inte känner till reglerna. Förutom att säkerheten höjs med en jämnare kunskapsnivå så kan vi förhoppningsvis också sudda bort många irritationsmoment mellan vattenskoterförare och andra på sjön.

Patrik Holmqvist på Navigationsgruppen har lång erfarenhet av båtlivsutbildningar som lärare och anordnare. Den utbildning som mest liknar den nya för förarbevis för vattenskoter är förarintyget för fritidsbåt som funnits länge.

– En av de viktigaste lärdomarna som vi ser hos eleverna – kopplat till sjösäkerhet – är situationsmedvetenheten när man är ute och kör. Man uppfattar och kan läsa olika trafiksituationer bättre och förstår hur man ska förhålla sig till andra och var det är säkert att åka. Det höjer säkerheten för en själv och sin omgivning och det är inte minst viktigt när man kör vattenskoter som kan gå fort och på relativt grunt vatten.

En bonus är att många vågar utforska båtlivet mer när de har utbildat sig.

– De vågar ta sig längre bort och hittar nya platser. De får helt enkelt ut mer av sitt båtliv när de känner sig säkrare i båten, säger Patrik Holmqvist.

Syftet med kravet på förarbevis är att öka säkerheten eftersom vattenskotrar ofta används för nöjes skull och kan gå relativt fort jämfört med de flesta vanliga båtar. Vattenskotrar uppfattas också ofta som störande för både människor och naturliv när de körs i höga hastigheter nära land. Under åren 2011–2019 omkom sju personer och minst 49 personer vårdades efter vattenskoterolyckor, enligt Transportstyrelsen. Antalet sjöräddningsuppdrag som berörde vattenskotrar ökade från tio stycken år 2017 till 26 uppdrag 2020.

Patrik Holmqvist på Navigationsgruppen är glad för att lagstiftningen nu har kommit på plats.

– Det är ett steg i rätt riktning. Sen önskar jag att vi i framtiden inte skiljer mellan vattenskotrar och andra snabba båtar. Kunskaperna om sjövett, hänsyn och väjningsregler behöver höjas även hos många förare av snabba båtar och det finns ett behov av förarbevis även för snabbgående båtar, tycker jag.

Flera riksdagspartier vill också införa krav på förarbevis kopplat till alla motordrivna snabbgående båtar. Riksdagen har uppmanat regeringen att så småningom införa ett sånt krav på ”teknikneutralt obligatoriskt förarbevis kopplat till fart”.

Fakta om nya förarbeviset

Om man saknar nautisk kompetens sedan tidigare finns det gott om utbildningar för vattenskoter i hela Sverige. Godkända utbildningsanordnare listas här  (välj ”vattenskoter” på raden ”Select report”).
Teorin kan ske på distans, men det ingår också en praktisk del.

Den som har ett förarintyg för fritidsbåt, ett manöverintyg för högfartsbåt, ett kustskepparintyg (utfärdat före den 1 maj 2022) eller ett intyg om utbildning för fartygsbefälsbehörighet, som exempelvis Fartygsbefäl klass V–VIII, styrman A och B eller sjökapten-examen, har rätt att framföra en vattenskoter till och med den 30 april 2023, men man måste ha med sig intyget på vattenskotern för att kunna visa upp det för polis eller kustbevakning. Den som har de godkända utbildningarna (och skickar en pdf-kopia i ansökan till Transportstyrelsen) kan också få det särskilda förarbeviset för vattenskoter om ansökan sker innan den sista april 2023.

Transportstyrelsen utfärdar förarbevisen och ska upprätta ett förarbevisregister.

Sommaren 2019 infördes åldersgränsen 15 år för vattenskoter i Sverige. Jämfört med Danmark och Norge har Sverige lägre krav när det gäller vattenskoterförare. I Danmark är åldergränsen 16 år och för att få förarbevis krävs att man kan simma 300 meter och har god syn med eller utan glasögon. Alla vattenskotrar som används måste också vara ansvarsförsäkrade. Även i Norge är åldersgränsen 16 år för att få förarbevis och enligt ett lagförslag ska åldern höjas till 18 år och kompetenskraven lär höjas ytterligare. I Finland är åldersgränsen 15 år, men förarbevis krävs inte.

Läs mer om kraven på förarbevis för vattenskoter på Transportstyrelsens hemsida.

Bildexempel på förarbevis från Transportstyrelsen.

utombordare-bla2

UTOMBORDARE

utombordare-bla-1

INOMBORDARE

segelbat-bla

SEGELBÅT

vattenskoter-bla

VATTENSKOTER

Relaterade artiklar

Kläderna till vattenskoterturen

Bästa klädtipsen för vattenskoterturen

Allt fler får upp ögonen för vattenskotern som ett alternativ…
Vattenskoter övningar som kan rädda liv

Tre skoterövningar som kan rädda liv

Gör några övningar med vattenskotern så blir du säkrare till…

Var synlig och rörlig med vattenskotern

Kallare vatten och svårare att ta dig upp på skotern…