Hoppa till huvudinnehåll
Köpa och sälja båt
Publicerad: 2023-09-14

Guide för att köpa elbåt

Allt fler överväger att köpa elbåt tack vare längre räckvidder och ett växande utbud av båtar och motorer. Två praktiska faktorer, räckvidd och laddmöjligheter, är avgörande för de flesta som väljer mellan el och traditionella bränslen för sitt båtliv. 

Elbåt Nimbus

Utbudet av elbåtar ökar varje år och tack vare bättre batteriteknik och effektivare elmotorer når räckvidden numera upp till dagsbehovet för många båtägare. Samtidigt har priserna på elmotorer och batterier blivit lägre.  

– Elbåtar och elmotorer motsvarar i högre utsträckning behoven hos allt fler fritidsbåtsägare jämfört med hur det såg ut för bara några år sedan, säger Daniel Mattsson, som är produktchef på båtförsäkringsbolaget Alandia. 

Fördelarna med elbåt är – utöver hållbarhetsaspekten – lägre driftskostnader, en tystare upplevelse under gång och att man slipper avgaserna. En elmotor kan också upplevas som enklare att hantera i exempelvis en hamn och kräver mindre underhåll. 

För den som överväger eldrift står valet mellan att köpa en renodlad elbåt och att välja elmotor till en båt som inte behöver vara särskilt anpassad för eldrift. För båtar som är konstruerade för eldrift har hänsyn oftast tagits till viktfördelningen av en relativt lätt motor och batterier samt en optimal skrovform för längre räckvidd 

I Sverige finns flera världsledande tillverkare av elbåtar. Vissa med främst traditionella skrov som exempelvis Nimbus, Strana, Hwila Yachts och CompoSea. Andra är mer tydligt optimerade för elmotor och batterier som exempelvis X Shore med hög toppfart och en räckvidd på uppåt 100 sjömil i lägre hastigheter. Tillverkaren Candela har profilerat sig med bärplansmodeller som också har topphastigheter på 30 knop och över 50 sjömils räckvidd i 20 knop.  

Reglage för elmotor
Reglage för elmotor

Ett alternativ för eldrift är hybridbåtar, med både förbrännings- och elmotor, som även passar större båtar för att säkra en lång räckvidd. Greenline tillverkar hybrid-modeller mellan 39 och 68 fot.    

När det gäller elmotorer finns det numera utombordare upp till motsvarande 300 hästkrafter. Märken som Torqueedo, ePropulsion och GreenStar Marine hör till de vanligare. Flera motortillverkare säljer kompletta system för inom- och utombordare med motor, batterier och funktioner för laddning och övervakning. 

Men vad ska man tänka på som båtägare inför övergång till eldrift? Det är framför allt två praktiska faktorer, utöver hållbarhetsaspekten, som är avgörande: 

  • Räckvidd: Hur långt ska er båt kunna färdas mellan laddningarna? 

Hur långt färdas ni normalt med båten per dag? Hur snabbt vill ni att det ska gå? I dag klarar vissa elbåtar över 30 sjömil i marschfart, vilket är längre än de flesta båtanvändares dagsbehov. Men det skiljer mycket mellan olika elbåtar och våra krav på båtlivet skiljer sig mycket. Det som är avgörande för hur långt man kommer på en laddning är batteriernas kapacitet och båtens hastighet. Större batterikapacitet innebär en högre kostnad. 

  • Laddmöjligheter: Var och när kan ni ladda batterierna? 

Eldrift kan förenkla båtlivet eftersom man slipper leta upp en sjömack för att tanka. El finns vid de flesta bryggor, men hur snabbt det går att ladda batterierna beror på ladduttagens kapacitet. För laddning över natten räcker det oftast med de elsystem som är vanligast på bryggor: växelström med mellan 1 och 3 faser med en säkring på 16 A. Större batteri, fler kWh eller Ah, kräver längre laddtid och det går fortare med mer ström, ett högre Ampere-tal.  

Snabbladdning kräver annan laddningsteknik med likström vilket är relativt ovanligt i marinor och hos båtklubbar, men en utbyggnad av snabbladdnings-stationer pågår.
Om du inte vet vilka förutsättningar som finns vid hemmahamnen och dina favoritdestinationer så är det bäst att ta reda på de tekniska förutsättningarna och om laddning är tillåten i den omfattning som krävs för ditt båtliv.

Kostnaden för att ladda el per sjömil är i stort sett alltid lägre än kostnaden för bränsle per sjömil. När det gäller löpande kostnader för underhåll finns det än så länge relativt liten samlad erfarenhet från fritidsbåtar. Men undersökningar av eldrift inom den kommersiella sjöfarten, i Sverige och i Norge, visar att eldrift med batteri inte innebär ökade underhållskostnader. 

När det gäller säkerheten för stora batterier ombord finns inte heller någon samlad erfarenhet från fritidsbåtvärlden, men i dag är antalet elbilar i Sverige tillräckligt många för att kunna dra slutsatser om säkerheten för elbilar. Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap visar statistiken att bränder i elbilar är ovanligare än i bilar med förbränningsmotorer. Bränder i bränsledrivna bilar är cirka tjugo gånger vanligare än i elbilar. 

De två större riskerna som stor batterikapacitet i en båt kan innebära är dels en snabb temperaturhöjning i en battericell som kan spridas till andra celler, så kallad termisk rusning, dels att gaserna från en batteribrand kan vara explosiva och giftiga. Det är därför mycket viktigt att batteri-installationen omfattar den teknik för laddning och övervakning som krävs. Batterier måste också underhållas för att hålla länge och för att minimera riskerna för brand. Ta reda på vad som gäller för batteriinstallationen i just din båt!  

Elbåtar sedan 1800-talet 
Elbåtar har funnits sedan slutet av 1800-talet när flera länder upptäckte fördelarna med eldrift för undervattensbåtar. Men batteriernas kapacitet har först på senare år räckt till för att fler än sportfiskare och entusiaster överväger eldrift för sitt båtliv. 
Ur ett miljö- och klimatperspektiv har eldrift stora fördelar jämfört med förbränningsmotorer eftersom elproduktionen i Sverige i stort sett är utsläpps- och fossilfri. Att byta ut en förbränningsmotor till eldrift behöver inte innebära klimatfördelar under båtens hela livscykel eftersom det beror på hur mycket båten används. Men ju mer en elmotor används så minskar klimatpåverkan jämfört med en förbränningsmotor.

 

Vi på Alandia känner båtlivet. Vi vill dela med oss av vår kunskap om säkerhet på sjön, båtskötsel och båtförsäkringar. Låt Alandia göra ditt båtliv enklare: följ oss på sociala medier och hitta din båtförsäkring här!

utombordare-bla2

UTOMBORDARE

utombordare-bla-1

INOMBORDARE

segelbat-bla

SEGELBÅT

vattenskoter-bla

VATTENSKOTER

Relaterade artiklar

alandia-heinakuu-purjehdus-20

KÖPA NY ELLER BEGAGNAD BÅT – TIPS OCH RÅD

Hur många kommer ni att vara ombord och vad vill…
Besiktningsprotokoll

Varsågod – använd vårt besiktningsprotokoll

Det finns mycket att tänka på när man köper en…
Köpebrev

Skriv köpebrev!

Ska man skriva ett köpebrev när man köpt en begagnad…