Sjövett

Vem ska väja och vad betyder sjömärket?

Att veta vem som ska väja för vem på sjön är inte alltid så lätt. Här har vi samlat ett urval väjningsregler och förklarar vad de viktigaste sjömärkena innebär.

Boats on sea

Det finns tydliga regler om hur båtar ska väja för varandra och ett urval av de viktigaste bestämmelserna kan du läsa i den här texten. Men det är också viktigt att veta att lagen kräver att man måste försöka undvika kollision oavsett om man har formell rätt att hålla sin kurs eller inte.

– Viktigast är alltid att undvika farliga situationer och kollisioner, säger Ricard Sjöström, som till vardags arbetar som Skadechef på Alandia och har lång erfarenhet av båtliv både i arbetet och fritiden.

– Väjningsreglerna gör båtlivet säkrare när det är många mindre och större båtar som delar på utrymmet. Men man måste alltid ta hänsyn till andra omständigheter och låta säkerheten gå först för att vi ska få ett så säkert och roligt båtliv som möjligt.

De flesta olyckor inom båtlivet inträffar i hamn, men riskerna vid kollisioner kan vara stora och det finns tydliga regler för hur båtar ska uppträda när de möts. Grundläggande är att en upphinnande båt alltid väjer för den båt som man kommer ikapp. Och en motorbåt måste alltid väja för en segelbåt som av naturliga skäl ibland har svårare att manövrera.

Sjövägsreglerna är internationella och i Sverige regleras de av Transportstyrelsens föreskrifter om sjövägsregler. Reglerna är desamma för fartyg av alla storlekar oavsett om de är båtar eller skepp.

Viktiga sjövägsregler:

Upphinnande_båt

 • En båt som hinner ikapp en annan båt ska hålla undan för båten som hinns ikapp. Om du är osäker på om du är på väg att hinna ikapp en båt eller inte, ska du anta att du gör det och agera därefter.

 

Motorbåtar som möts

 • När två motorbåtar möts så att det innebär risk för kollision, ska båda båtarna ändra sin kurs åt styrbord så att de passerar varandra babord mot babord. Alltså att hålla till höger om varandra när man möts.

 

Väjningregler

 • När två motorbåtars kurser skär varandra så att det innebär risk för kollision, ska båten som har den andra på sin egen styrbordssida (till höger i ens färdriktning) hålla undan och försöka gå akter om, bakom, den. Motorbåtar ska alltså hålla undan för båtar som kommer från höger och åka akter om dem.

 

VÄjningsregler_två_segelbåtar_möts

 • När en motorbåts och en segelbåts kurser skär varandra så att det innebär risk för kollision ska motorbåten väja då segelbåten drivs med segelkraft. En segelbåt som går för motor har inga särskilda rättigheter jämfört med andra båtar.(Det ska göras i god tid och kom ihåg att att det kan vara svårt att bedöma en segelbåts hastighet.)
 • När två segelbåtars kurser möts gäller olika regler beroende på hur de befinner sig i förhållande till vinden.
  1: Om segelbåtarna har vinden in på olika sidor så ska segelbåten som har vinden in på babords sida (till vänster i färdriktningen) hålla undan för den andra. Ett förenklat talesätt lyder: Vinden vänster väjer!
  2: Om segelbåtarna har vinden in på samma sida ska båten som är i lovart (det håll som det blåser från) hålla undan för segelbåten i lä.

 

Trånga farleder:

 • I trånga farleder gäller särskilda regler med hänsyn till att större fartyg har sämre förmåga att manövrera och att de lättare går på grund. Alla fartyg ska hålla så långt ut till styrbord i farleden som möjligt på ett säkert sätt. Alltså: håll till höger i färdriktningen i en farled.
 • Båtar under 20 meters längd och segelbåtar får inte hindra ett annat fartygs passage i en trång farled eller ett trångt farvatten om det fartyget endast kan framföras säkert i en viss del av passagen. Alltså ska exempelvis en segelbåt väja för en stor färja i ett trångt sund.
  – Det här urvalet av regler är en liten del av de omfattande sjövägsreglerna, säger Ricard Sjöström som tipsar om att alltid ta det säkra före det osäkra.
  – Det uppstår lätt situationer där det är svårt att bedöma exakt vilka regler som gäller. Visa hänsyn och undvik en osäker situation genom att sakta ner eller ta ut en vid sväng för att ge utrymme för andra.

Trång farledI trånga farlederler gäller särskilda regler som tar hänsyn till större fartygs begränsade manöverförmåga.

Sjömärken

Sjömärken kan markera exempelvis var en farled går eller var ett grund finns. Nedan följer ett urval sjömärken.

 • Lateralmärken är placerade längs en farled som prickar eller bojar. Om man färdas i farledens huvudriktning (farledens riktning visas på sjökortet) ska gröna markeringar vara på styrbords (till höger i färdriktningen) sida och röda på babord (till vänster i färdriktningen).

 

Mittledsmärke

 • Mittledsmärken är placerade mitt i en farled. De markerar att det finns fritt vatten på båda sidor om märket.

 

Kardinalmärken

 • Grund kan utmärkas med så kallade kardinalmärken. Ett kardinalmärke visar i vilket väderstreck som grundet finns. Exempelvis står ett kardinalmärke med symbolen för nord norr om grundet.

 

En segelbåt som går för motor ska väja för en seglande båt. Om två seglande båtar möts avgör ofta vindens riktning vilken båt som ska väja.En segelbåt som går för motor ska väja för en seglande båt. Om två seglande båtar möts avgör ofta vindens riktning vilken båt som ska väja.


Ordlista för sjön:

Fartyg: I lagar och föreskrifter kallas alla flytande farkoster fartyg. Fartyg kortare än 24 meter kallas båtar och fartyg som är 24 meter eller längre kallas skepp.

Lovart: Den sida varifrån vinden blåser.

Lä: Den motsatta sidan till varifrån vinden blåser.

Sjömärke: Markeringar i vattnet eller på land som ska underlätta navigation. Exempelvis farledsprickar, fyrar och enslinjer. Sjömärken kallas sjösäkerhetsanordningar av myndigheterna och förkortas SSA.

Lär dig mer om väjningsregler:
Sjövägsreglerna: Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om sjövägsregler.

Lär dig mer om sjömärken:
Transportstyrelsens webbutbildning om sjösäkerhetsanordningar.

Vi på Alandia känner båtlivet. Vi vill dela med oss av vår kunskap om säkerhet på sjön, båtskötsel och båtförsäkringar. Låt Alandia göra ditt båtliv enklare: följ oss på sociala medier och hitta din båtförsäkring här!

Relaterade artiklar

Luftpatron flytväst

Saknas en säkring till luftpatronen i flytvästen?

Har du påbörjat årets båtsemester? Känns allt klappat och klart?…
SJOKORT_PLOTTER

Appar, plottrar och sjökort av papper: vad ska du välja?

Ska man välja en plotter, app eller sjökort på papper…
Lägga_till_naturhamn

Lägga till i naturhamn – enkelt om du tar det lugnt

Att hitta ett smultronställe långt från brygga och servicehus, lägga…