Hoppa till huvudinnehåll
Sjövett
Publicerad: 2020-11-27

Ligger din båt ofta vid boj eller för ankar?

Ligger din båt ofta vid boj eller för ankar? Det finns några tumregler att hålla reda på för att förtöjningen ska vara så säker som möjligt.

alandia-rbk-05-1

Bojförtöjning

 • Själva bojankaret ska vara tillräckligt tungt och följande gäller som tumregel. Om båten väger ett halvt ton ska ankaret väga minst 200 kg. Om båten väger 2 ton eller 4 ton ska ankaret väga 300 kg respektive 600 kg.
 • Kvaliteten på bottnen spelar givetvis också roll. Om bottnen mest består av lera och hamnplatsen är väl skyddad får ankaret bättre fäste. Om bottnen däremot består mest av sten och klippor bör man välja ett tyngre ankare. Då kan man också ha dubbla ankaren. De ska i så fall förenas med en kätting.

Linan

 • Förtöjningslinan mellan båt och boj ska vara cirka en tredjedel av båtens längd. En lina på 3,5 meter är därmed lagom för en båt på 10 meter. Om linan är för lång kan den trassla in sig i köl eller propeller. Om den är för kort kan bojen flyttas om det blåser hårt eller om vattennivån stiger.
 • Tänk givetvis på att ha tillräckligt stort svängrum för båten kring bojen vid alla vindriktningar!

Underhåll

 • Se till din boj med jämna mellanrum! Använd alltid galvaniserad kätting mellan boj och ankare, så grov som möjligt eller minst 10 mm. Också schacklen ska vara galvaniserade. Kontrollera kättingens skick varje år!

Ankarförtöjning

Läge att ankra i en vik eller kanske för natten i en naturhamn? Det finns många typer av ankaren på marknaden men tyvärr – det finns ingen modell som är bäst för alla typer av bottnar.

 • Hur tungt ska ankaret vara? Räkna så här för att få en bra utgångspunkt: Plussa ihop båtens längd i meter med båtens bredd i meter och båtens vikt i ton. Summan anger ankarets vikt i kilo.
 • Det är också viktigt att skapa en bra dragvinkel. Om vinkeln är för vid är risken större för att greppet lossar. I regel ska man ge ut ankarlina som är 4-5 gånger så lång som det aktuella vattendjupet.

Bottnen avgör

 • Hur bra ankaret fäster beror både på modell och på bottnens beskaffenhet. Förhållandena på havsbotten varierar mellan berg, sten, tät växtlighet, sand och lera som ibland är hård, ibland lös. Det betyder med andra ord att det inte finns en enda modell som passar överallt.
 • Behändiga och vanliga är ankare av paraplymodell och de fungerar bra till mindre båtar och när bottnen mest består av hård lera.
 • Till större båtar, över 20 fot, rekommenderas ett stukankare. Kända märken är Bruce och Force. Modellen är mest allround, den gräver sig djupare ner och passar riktigt bra på blöta bottnar med sand, lera, gyttja eller grus.

På sand

 • Plattankaren passar bäst på sandbottnar. Ett känt märke är Danforth som kopierats av andra tillverkare som Fortress, Facett och Britany. Modellen fäster dock sämre i tång och sten.
 • Ankare av tallriksmodell, en så kallad plätt, passar bäst vid tillfällig ankring dagtid. De är helt olämpliga att använda för nattförtöjning.
 • Var noga när du väljer ankringsplats. Hur bottnen är beskaffad anges på sjökortet. Välj bästa modell för den aktuella bottnen och kontrollera upprepade gånger under uppehållet att ankaret sitter stadigt.

Redo att byta plats

 • Ta också hänsyn till rådande och kommande väder och eventuell annan sjötrafik i närheten som kan ge upphov till kraftigare svall.
 • Var beredd på att byta ankarplats om vädret förändras eller om ankaret släpper.
utombordare-bla2

UTOMBORDARE

utombordare-bla-1

INOMBORDARE

segelbat-bla

SEGELBÅT

vattenskoter-bla

VATTENSKOTER

Relaterade artiklar

Barn i båten

Barn i båten

Bästa barn, vill du bli en skicklig båtförare? Om svaret…
opt-hav

Så förbereder du överfarten

Sverige är omgiven av fina destinationer bortom horisonten. Åland, Gotland,…
respekt_for_naturen

Respekt för naturen

Vi som älskar båtlivet är beroende av den vackra naturen…