Hoppa till huvudinnehåll
Båtskötsel
Publicerad: 2022-04-04

Märk din båt eller utombordare

En båt eller utombordare kan märkas på olika sätt för att kunna identifieras av polis, kustbevakning och tull. Märkningen kan vara graverad, målad med osynlig färg eller elektronisk och läsbar på avstånd.

MÄRKNING_SEC

Alla båtar och utombordare ska vara märkta med en unik kod. På en båt ska det finnas ett skrovnummer någonstans, men också en särskild märkning som identifierar båten. Hur märkningarna är utförda kan skifta, men skrovnumret ska finnas på akterspegeln.

Även utombordare ska vara märkta med ett unikt serienummer, men märkningen kan vara utförd med allt från ett ingraverat nummer till en klisterlapp – som kan lossna.

Märkning av båtmotor för SCE

För att vara säker på att en båt, inklusive vattenskotrar, eller en motor kan identifieras när det behövs, exempelvis vid försäljning eller efter en stöld, så kan man låta märka den på annat sätt. Märkningen bör vara både synlig för var och en men också sån att den inte upptäcks lätt och istället kräver särskild utrustning för att synas eller avläsas. Det finns framförallt tre sätt att märka sin båt utöver den ordinarie märkningen:

  • Märk-DNA: Märkningen görs med en unikt sammansatt vätska som kan identifieras i särskilt labb. Vätskan penslas på båten eller motorn som ska märkas och syns under UV-ljus. Märkningens hållbarhet är begränsad i marin miljö. Märkningen kommer från olika leverantörer och kostar minst en engångskostnad. Polisen har UV-lampor för att upptäcka märkningen, men själva identifieringen kan behöva göras på särskilda labb där ämnet undersöks.
  • Gravyr: Man kan på egen hand gravera in en märkning på båt eller i motor. Olika märkningstjänster har också sina egna register för märkta båtar, prylar och motorer. Märkningen kan göras både på ställen som är tydligt synliga och mer dolt för att undvika att de slipas bort. För att vara registrerad i de flesta stöldskyddsregister krävs att man har betalat en avgift.
  • Elektronisk märkning: En liten RFID-enhet kan förses med ett unikt nummer som kan läsas av elektroniskt inom ett visst avstånd. Tekniken är densamma som för många elektroniska dörrlås. Själva enheten med den unika märkningen är en passiv transponder som exempelvis kan klistras fast på en motor eller på en skyddad plats på båten. En särskild RFID-skanner kan läsa av enhetens unika kod som finns lagrad i olika aktörers register.

Det är viktigt att ta reda på sin båts skrovnummer och andra identifikationsnummer för att veta vilket det är om en stöld inträffar och man sedan förväntas identifiera sin båt eller utombordare. Polisen har särskilda ”båtkort” för att hjälpa till med att ha rätt uppgifter om sin båt när de behövs.

Det är också viktigt att det finns både synlig märkning som kan avskräcka en tjuv, men också en osynlig märkning som gör att en tjuv inte upptäcker märkningen och då kan ta bort den. I tullen och vid identifiering av misstänkt stöldgods kan ”osynlig” märkning upptäckas med hjälp av UV-ljus eller RFID-teknik.

Märkning av båtmotor för SFFAtt tydligt upplysa om att en båt, utombordare eller utrustning är märkt med dold märkning kan avskräcka en tjuv. SSF:s DNA-märkning kompletteras med informerande märkning.

Det finns inget obligatoriskt register över båtar i Sverige, men flera andra register över båtar och märkta motorer. De flesta register finansieras med en avgift för märkningen och för att registreras.

Vid köp av begagnad båt eller utombordare kan man kontrollera med polisen om båtens eller motorns identifikationsnummer är anmäld stulen.

Unik märkning genom åren

En båts unika identifikationskod har haft olika benämningar under åren. I dag är WIN, Watercraft Identification Number, det vedertagna begreppet och numret är 14 tecken långt och följer en internationell standard som bland annat visar när och var båten är tillverkad. Tidigare benämningar har varit HIN, Hull Identification Number och CIN, Craft Identification Number.

utombordare-bla2

UTOMBORDARE

utombordare-bla-1

INOMBORDARE

segelbat-bla

SEGELBÅT

vattenskoter-bla

VATTENSKOTER

Relaterade artiklar

Utombordare_MG_3749

Sjösättning av motorbåt med utombordare

Vad bör man kontrollera och vilka åtgärder bör man göra…
Vinter-el

Vinter-el är en brandrisk

Det är vanligt att båtar ansluts till elnätet under vinterförvaringen,…
BIOBRANSLEN_1

Kan du tanka biobränsle till din båt?

HVO, biodiesel och etanol. Utbudet av miljövänliga bränslen för bensin-…